Jaworzno: Wierni żądają dymisji wiceprezydenta Kolarczyka

Priest g2b81fbf3a 1920 01
Kastelik

Szymon Kastelik

29 listopada, 2021

Za haniebną i oburzającą uważają wierni ingerencję świeckiej władzy samorządowej w sferę wolności religijnej mieszkańców Jaworzna. W wyrazie solidarnego sprzeciwu połączyli siły i utworzyli Jaworznicką Koalicję Stowarzyszeń, Organizacji i Ruchów Społecznych w obronie wolności.

Zastępca prezydenta Jaworzna Łukasz Kolarczyk miał wysłać do proboszczów parafii w mieście list. W dokumencie prosił, żeby księża przypominali podczas mszy o epidemii COVID-19 i pilnowali przestrzegania nakazów noszenia maseczek oraz ograniczeń dot. liczby wiernych (75 proc.) w kościele. Wiceprezydent zalecił także przekazywanie Eucharystii "na rękę", żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Pismo to spotkało się ze sprzeciwem Jaworznicka Koalicji Stowarzyszeń, Organizacji i Ruchów Społecznych w obronie wolności. Członkowie tej koalicji napisali list do prezydenta miasta Pawła Silberta.

Przed tygodniem do wszystkich parafii katolickich w Jaworznie trafił list, sygnowany przez zastępcę prezydenta Jaworzna Łukasza Kolarczyka. Jego treść sugeruje, iż funkcjonariusze władz jaworznickich roszczą sobie prawa należące do wyłącznej domeny Kościoła. Nie posiadają przy tym żadnych kompetencji, aby sugerować wiernym i hierarchii kościelnej sposób sprawowania mszy świętej czy udzielania sakramentów. Mimo tego – rozsyłają swoje wytyczne, udowadniając jednocześnie skandaliczny brak poszanowania dla porządku prawnego, obowiązującego w naszym państwie - informuje Jaworznicka Koalicja Stowarzyszeń, Organizacji i Ruchów Społecznych w obronie wolności. 

Nikt nie może być przymuszony do uczestniczenia w jakichkolwiek praktykach religijnych – ale równocześnie nikt nie może być zmuszany do nieuczestniczenia w nich, jak mówi pkt. 6 art. 53 Konstytucji, nadrzędnego w Polsce aktu prawnego. Jeśli zatem prezydent miasta twierdzi, że w mszy świętej może uczestniczyć tylko ta część wiernych, która wlicza się do tzw. „limitu obłożenia” (ustalonego bez żadnych podstaw naukowych i prawnych) bądź która wbrew swej woli ujawniać miałaby prywatne dane medyczne dotyczące szczepień (co, zgodnie z opinią UODO, jest bezprawne) – mamy w tej sytuacji do czynienia z gwałtem na praworządności, z ignorancją i próbą łamania sumień - podkreślają sprzeciwiający się jaworzaninie. 

Rozdział władzy kościelnej i świeckiej to zdobycze naszej cywilizacji łacińskiej. Konstytucyjna zasada wolności religijnej nie podlega jakimkolwiek regulacjom władz świeckich, nawet w ramach ewentualnie ogłoszonego stanu nadzwyczajnego – podkreślają autorzy sprzeciwu. Jego treść poparło kilka stowarzyszeń i ruchów społecznych działających na rzecz Jaworzna, a także jedno sosnowieckie stowarzyszenie (informacja o zachowaniu władz miasta względem jaworznickich katolików ma trafić również do biskupa naszej diecezji). Warto dodać, że w skład ugrupowań wchodzą zarówno praktykujący katolicy, jak i osoby niewierzące. Bowiem chwila dziejowa, w której władze świeckie bezczelnie ingerują w sferę naszej duchowości (łamiąc m.in. konkordat), wymaga jednogłośnego i stanowczego „non possumus”.

Sygnatariusze protestu domagają się natychmiastowej dymisji zastępcy prezydenta Łukasza Kolarczyka, jego wycofania się ze stanowiska zajętego w piśmie z dnia 17.11.2021 r., a także zaprzestania przez świeckie władze miejskie produkcji podobnych dokumentów, świadczących o ich celowym występowaniu przeciwko wszystkim mieszkańcom – wbrew rozsądkowi, hierarchii aktów prawnych oraz polskim wartościom cywilizacyjnym.

Pismo do proboszczow od zastepcy prezydenta 01

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.0µg/m3 PM2.5: 0.7µg/m3