Jaworznicki Obszar Gospodarczy zapewni tysiące miejsc pracy

Jaworznicki Obszar Gospodarczy

Redakcja

4 kwietnia, 2023

Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG) to szansa na nowe, przemysłowe otwarcie dla Jaworzna i regionu. To ponad 300 ha gruntów dla inwestorów, którzy zapewnią tysiące miejsc pracy dla kolejnych pokoleń mieszkańców Jaworzna oraz okolic. 

Idea budowy Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego to pomysł prezydenta Pawła Silberta, który kilkanaście lat temu postawił sobie za cel stworzenie dużej strefy przemysłowej w mieście. Przez te lata wykonano prace planistyczne, przyjęto Studium Jaworzna z odpowiednimi funkcjami dla zespołu terenów przy elektrowni, uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wojska Polskiego Północ” nadający zapisy i funkcje przemysłowe dla tzw. brownfieldów – czyli terenów w przeszłości mocno wykorzystywanych przez przemysł i przywracanych w ramach transformacji gospodarczej. Obecnie realizowane są kolejne elementy założonego planu, w tym uzbrajanie strefy w niezbędne media: wodę, kanalizację, prąd, gaz oraz drogi.

Podpisanie umowy w lipcu 2019 r. z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną o wspólnych działaniach na rzecz inwestorów, otworzyło zupełnie nowy rozdział w aktywizacji gospodarczej miasta. Jaworzno zyskało partnera o dużym doświadczeniu i możliwościach w zakresie pozyskiwania inwestorów. W sierpniu 2021 r. Gmina wraz z KSSE i innymi partnerami zawarły porozumienia o współpracy dotyczącej realizacji zadania z zakresu powstania JOG-u. Już w następnym roku podpisano porozumienie o współpracy na pozyskanie inwestorów do jaworznickiej strefy, a co za tym idzie powstania w mieście nowych miejsc pracy.

W województwie śląskim tereny inwestycyjne są na wyczerpaniu. Brakuje dużych działek, które można zaoferować inwestorom, szczególnie tych z dostępem do głównych arterii komunikacyjnych. Stąd uruchomienie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego – nieopodal autostrady A4, na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S1 z DK79, w pobliżu dwóch lotnisk: Katowice i Kraków, z aktywną linią kolejową – stanowi przedsięwzięcie o znaczeniu regionalnym.

Głównym zadaniem, które stoi teraz przed miastem, jest budowa infrastruktury technicznej, obsługującej obszar gospodarczy. Chodzi głównie o układ drogowy, system odwodnieniowy, sieci wodociągowo-kanalizacyjne. Na uzbrojenie w sieci wod.-kan. pozyskano ze środków zewnętrznych już 100 mln zł dofinansowania. Trwają starania o zewnętrzne środki na modernizację ul. Wojska Polskiego i rozbudowę dróg (obwodnicy) o nowe, wyższe parametry jezdne.

Z szacunków Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynika, iż obszar będzie miał zdolność wygenerowania pomiędzy 10 a 15 tys. nowych miejsc pracy. Jego potencjał jest więc porównywalny z podstrefą gliwicką. Przypomnijmy, że pierwsza decyzja lokalizacyjna została zawarta na teren o pow. 118 ha pod budowę fabryki samochodów elektrycznych IZERA. Trwają kolejne rozmowy i ustalenia techniczne z inwestorami krajowymi oraz zagranicznymi zainteresowanymi budową swoich przedsiębiorstw w Jaworznie.

W badaniach opinii publicznej wykonanych w grudniu 2021 roku utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego poparło 77,04% mieszkańców Jaworzna.powiązane artykuły:

116130936 2627385530908508 1973269582894539176 o
Lokalne 8 lutego, 2023

Już wiemy, dlaczego nadal nie ma fabryki Izery w Jaworznie. Ponieważ polski samochód przyszłości

07 andrzej duda stalowa wola 210828 mbo18368
Lokalne 30 sierpnia, 2021

Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał stawę z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach zw

Silbertbelka
Wideo 27 sierpnia, 2021

Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, był gościem piątkowego Poranka S24. Tematem rozmowy był opubliko

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

15 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.8µg/m3 PM2.5: 5.0µg/m3