Jak zostać maszynistą? Zaproszenie do symulatora Kolei Śląskich

Symulator Koleje Slaskie

Redakcja

14 sierpnia, 2023

Koleje Śląskie zapraszają na przejażdżkę symulatorem pojazdu kolejowego. Symulator jest odzwierciedleniem, w skali 1:1 rzeczywistej kabiny pojazdu trakcyjnego najnowszej generacji Elf 2/22 WEd. To jedyny symulator tego typu pojazdu w naszym kraju. 

Symulator dostępny dla osób z zewnątrz - po dokonaniu uprzedniej rezerwacji. Rezerwacja przejazdów na symulatorze pojazdu kolejowego

Zawód maszynisty, jakie wymagania?

Zawód maszynisty należy do grupy zawodów regulowanych. Aby móc prowadzić pociąg, kandydat musi spełnić określone wymagania dotyczące wieku, wykształcenia, być osobą niekaraną, stanu zdrowia- w tym wymogów fizycznych i psychicznych oraz odbyć odpowiednie szkolenia i zdać egzaminy. Co istotne, uprawnienia zdobyte w Polsce będą uznawane także w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W Kolejach Śląskich działa Ośrodek Szkolenia Maszynistów, który jest profesjonalną jednostką uprawnioną do przeprowadzania szkoleń maszynistów i kandydatów na maszynistów na podstawie wpisu do „Rejestru ośrodków szkolenia” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Warto wiedzieć, że dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są: licencja maszynisty oraz świadectwo maszynisty.

Licencja maszynisty – jest to dokument potwierdzający, że maszynista spełnia minimalne wymagania pod względem warunków zdrowotnych, wykształcenia oraz ogólnych umiejętności zawodowych. Licencja określa tożsamość maszynisty, wskazuje organ wydający dokument oraz okres ważności dokumentu.

Co niezwykle istotne- sama licencja nie uprawnia jej posiadacza do prowadzenia pojazdów kolejowych!

Świadectwo maszynisty – jest to dokument określający rodzaj infrastruktury, w obrębie której posiadacz jest uprawniony prowadzić pojazdy kolejowe oraz rodzaj taboru, do prowadzenia którego posiadacz jest uprawniony.

Ośrodek Szkolenia Kolei Śląskich posiada uprawnienia m. in. w zakresie:

  • przeprowadzania szkoleń na licencję maszynisty,
  • przeprowadzania szkoleń na świadectwo maszynisty,
  • szkolenia na symulatorze pojazdu kolejowego,

Ośrodek szkolenia Kolei Śląskich posiada:

  • w pełni wyposażone sale szkoleń,
  • doświadczoną kadrę dydaktyczną,
  • symulator pojazdu kolejowego ELF II (22Wed)
  • dostęp do bocznicy kolejowej i hali naprawczej taboru kolejowego,
  • dostęp do nowoczesnych pojazdów kolejowych.

Kandydaci na maszynistów po odbyciu szkolenia na licencję lub świadectwo maszynisty egzaminy zdają w CENTRUM EGZAMINOWANIA I MONITOROWANIA MASZYNISTÓW Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkoleń maszynistów i kandydatów na maszynistów to skontaktuj się z Kolejami Śląskimi pod nr tel. +48 727 030 172,

e-mail: ośrodek.szkolenia@kolejeslaskie.pl

powiązane artykuły:

Perły kolejowego industrialu
Turystyka 9 kwietnia, 2023

Górnośląski industrial to rzecz oczywista niemal dla każdego turysty, który zwiedza nasz region.

Maszynista
Lokalne 5 marca, 2023

Przygotowanie do tej odpowiedzialnej pracy składa się z dwóch etapów. Przyszły maszynista uczy si

jak zostać maszynistą
Lifestyle 18 stycznia, 2023

Marzycie o zostaniu maszynistą prowadzącym pociąg, przy wschodzącym słońcu przez górskie doliny B

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 10.4µg/m3 PM2.5: 8.1µg/m3