Jak dostać się do Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty". Repty Śląskie (komunikacja/skierowanie)

Repty slaskie skierowanie

Redakcja

29 września, 2022

Szpital w Reptach Śląskich to jedyny ośrodek w kraju, który ma miano specjalistycznego szpitala rehabilitacyjnego. Pomaga chorym po najróżniejszych urazach i przebytych chorobach. Dodatkowo oferuje rehabilitację zarówno dzienną jak i w ramach przyjęcia na oddział. Jak dostać skierowanie na rehabilitację i jakie świadczenia realizowane są w ramach NFZ w Reptach Śląskich?

Centrum w Reptach Śląskich jest jednym specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym w kraju, w którym realizowana jest poszpitalna rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzeń kardiologicznych, neurologicznych i urazowo-ortopedycznych. Jego budowę zainicjował Jerzy Ziętek w 1958 roku w ramach budowy Specjalistycznych Ośrodków Leczniczych dla Górnictwa. Obecnie w szpitalu znajduje się prawie 600 łóżek, a rocznie leczonych jest około 8 tysięcy chorych. Do tego doliczyć należy pacjentów Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej, w której liczba porad dochodzi nawet do 10 tysięcy rocznie.

repty śląskie komunikacja/skierowanie

Jakie formy rehabilitacji oferuje szpital w Reptach Śląskich?

W szpitalu w Reptach Śląskich do wyboru mamy w zasadzie cztery ośrodki rehabilitacyjne. Stacjonarna rehabilitacja lecznicza realizowana jest w GCR “Repty” jako kontynuacja leczenia szpitalnego w zakresie schorzeń układu krążenia, nerwowego i narządu ruchu. Skierowanie takie wydaje odpowiedni lekarz oddziału, na którym wcześniej leczył się pacjent.

Dla pacjentów, którzy muszą odbywać rehabilitację niezwiązaną z leczeniem szpitalnym dostępny jest Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, w którym realizowane są świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach NFZ. Na takie leczenie pacjenci kierowani są z odpowiednich poradni, które mają współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W Reptach Śląskich działa także Poradnia Rehabilitacyjna, w ramach której pacjenci mogą otrzymać pomoc w ustaleniu koniecznych badań i planu zabiegów rehabilitacyjnych.

Szpital w Reptach Śląskich zajmuje się także leczeniem dorosłych pacjentów w stanie śpiączki. W ramach leczenia na oddziale sprawowana jest opieka nad pacjentami w stanie śpiączki, minimalnej świadomości lub pozostających bez kontaktu z otoczeniem z powodu poważnego wypadku czy urazu.

jak dostać się do rept śląskich

Jak się dostać do szpitala w Reptach Śląskich? (komunikacja/skierowanie)

Skierowanie na leczenie w Ośrodku w Reptach Śląskich wystawi nam lekarz rodzinny. Możemy je także dostać wraz z wypisem ze szpitala, jako kontynuacja leczenia, lub od lekarza specjalisty, który zadecyduje o rehabilitacji.  Czas leczenia zależny jest od typu rehabilitacji i może trwać dwa tygodnie na zabiegach dziennych, na które pacjent dojeżdża, lub nawet  21 dni na oddziale.

Dojazd do szpitala jest stosunkowo prosty. Jadąc samochodem należy kierować się obwodnicą Tarnowskich Gór na Stare Tarnowice, a następnie jechać drogą w kierunku Zbrosławic. Przy drodze znajdują się znaki ułatwiające dojazd.

Natomiast niezmotoryzowani na Dworcu w Tarnowskich Górach muszą wsiąść w linię autobusową nr 3, 135, 614 i 780. Przy dworcu autobusowym i kolejowym znajduje się także postój taksówek.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.5µg/m3 PM2.5: 24.5µg/m3