Izba Dyscyplinarna zlikwidowana. Był to wymóg Komisji Europejskiej

Kaczynskimorawiecki

Redakcja

15 lipca 2022

Dziś weszła w życie ustawa powołująca w miejsce Izby Dyscyplinarnej, Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Ma to spełnić warunki, stawiane przez Komisję Europejską do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego od rządu Prawa i Sprawiedliwości domagała się Komisja Europejska. Głównym zarzutem przedstawianym przeciwko Izbie było, że do orzekania wciąż są dopuszczani sędziowie, wobec których są wątpliwości dotyczące tego, czy zostali legalnie powołani. Sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który rozstrzygnął na korzyść Brukseli. Za niewykonanie wyroku - czyli likwidację Izby - nałożył na Polskę karę -1 milion euro za każdy dzień funkcjonowania Izby - od 3 listopada.  Izba jednak cały czas działała, co daje nam do dziś aż 253 miliony euro, czyli 1 miliard 225 milionów złotych kary. 

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustawach, dotycząca zmian w systemie sądownictwa. Powołuje ona Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, która ma spełniać tzw. kamienie milowe, czyli warunki postawione naszemu krajowi w kwestii praworządności, aby wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy była możliwa. 

Do najważniejszych zmian należy sposób wyłaniania jej członków. Powoływanie sędziów ma polegać najpierw na losowaniu 33 kandydatów z grona 90 sędziów Sądu Najwyższego, a następnie na wybraniu spośród nich 11 członków izby - decyzję ma podejmować prezydent. Sędziowie będą powoływani na 5-letnią kadencję. Do połowy sierpnia kolegium Sądu Najwyższego ma przeprowadzić losowanie, do tego czasu jednak obradować będą sędziowie tymczasowi, wyznaczeni dziś przez prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatę Manowską. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.2µg/m3 PM2.5: 15.5µg/m3