Instytut Myśli Polskiej im. Korfantego wraca do swojej poprzedniej nazwy

Wojciechkorfanty

Redakcja

21 września, 2023

Od 22 września Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego będzie nazywał się Regionalnym Instytutem Kultury im. Wojciecha Korfantego. Taką decyzję podjęli radni Sejmiku pod koniec sierpnia.

Podmiot ten od 2015 roku nazywał się Regionalny Instytut Kultury. W 2020 roku radni Sejmiku (wówczas rządziła większość z PiS-u) zmieniła nazwę na Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Po trzech latach instytucja wraca do swojej poprzedniej nazwy.

Taką decyzję podjęli ponownie radni Sejmiku województwa śląskiego (tym razem większość mają radni KO, PSL-u, Tak dla Polski).  Nowa nazwa wejdzie w życie od 22 września. Uchwała Sejmiku zakłada również stosowanie skróconej nazwy:  „Instytut im. Wojciecha Korfantego”.

Organizacja jest wojewódzką samorządową instytucją kultury o charakterze upowszechnieniowym i naukowo-badawczym. Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie prac badawczych, projektowych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, tworzenie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, edukacja kulturowa, organizowanie doskonalenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, promocja kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań analizujących stan kultury oraz tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.8µg/m3 PM2.5: 29.8µg/m3