Hulajnogi zagrażają niewidomym? Poseł Koperski apeluje do ministerstwa infrastruktury

Przemyslawkoperski
Kastelik

Szymon Kastelik

21 lipca, 2023

Chociaż uregulowane zostały przepisy dotyczące przemieszczania się na hulajnogach elektrycznych, to nadal źle zaparkowane pojazdy tego typu to częsty widok w mieście. Osoby pełnosprawne bez problemu je omijają, ale dla m.in. osób niewidomych stojące (lub leżące) wszędzie hulajnogi elektryczne stanowią duże zagrożenie i utrudniają codzienne funkcjonowanie. 

Na ten problem zwrócił uwagę poseł Lewicy Przemysław Koperski. Na wniosek Tadeusza Gierycza – Prezesa Koła Grodzkiego w Bielsku-Białej Polskiego Związku Niewidomych skierował do Ministerstwa Infrastruktury z interpelacją poselską dotyczącą uregulowania kwestii parkowania miejskich hulajnóg elektrycznych w kontekście zagrożeń, jakie stwarzają dla szczególnych grup mieszkańców, w tym osób niewidomych i słabowidzących.

Poseł Koperski w interpelacji zapytał: 

  1.  Jakie konkretne kroki podejmuje Pan Minister i Ministerstwo Infrastruktury w celu systemowego uregulowania
    korzystania z hulajnóg elektrycznych w miastach?
  2. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie ścisłych przepisów dotyczących parkowania hulajnóg elektrycznych w stacjach dokujących, co znacznie ograniczyłoby ich pozostawianie w dowolnych miejscach?
  3. Czy ministerstwo prowadzi konsultacje z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, w tym niewidome i słabowidzące, w celu uwzględnienia ich potrzeb i opinii w procesie tworzenia przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych?
  4. Jakie środki są podejmowane w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat odpowiedzialnego korzystania z
    hulajnóg elektrycznych i ich wpływu na bezpieczeństwo i mobilność osób niewidomych, słabowidzących czy z innymi niepełnosprawnościami?

Ministerstwo nie widzi problemu

Z odpowiedzi ministerstwa infrastruktury na pytania Koperskiego wynika, że resort nie widzi potrzeby wprowadzenia nowych regulacji, ponieważ obowiązujące przepisy regulują m.in. zasady parkowania hulajnóg czy rowerów. 

Podpisany pod odpowiedzą Rafał Weber, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury przypomina przepisy ruchu drogowego, które obowiązują użytkowników hulajnóg elektrycznych. - Zgodnie z przepisami art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym dopuszcza się postój hulajnogi elektrycznej na drodze dla pieszych w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy tj. - szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych. Przepis ten porządkuje postój hulajnóg elektrycznych oraz umożliwienia bezpieczne poruszanie się pieszych, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących. Jednocześnie podkreślam, że postój pojazdów, w tym roweru, hulajnogi elektrycznej na chodniku w sposób niezgodny z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest czynem wyczerpującym znamiona wykroczenia, zagrożonym karą grzywny. Obecnie naruszenia przepisów dotyczących zatrzymania i postoju, określonych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, mogą być karane na podstawie obowiązującego przepisu art. 90 lub art. 97 ustawy – Kodeks wykroczeń - czytamy w odpowiedzi sekretarza stanu.

Dodaje on, że egzekwowanie kar za niewłaściwe parkowanie hulajnóg na chodnikach odpowiada policja i w tej sprawie poseł powinien zwrócić się do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

10 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.0µg/m3 PM2.5: 11.0µg/m3