Hala hermetyzacyjna w Dąbrówce Małej już działa. Czy zniknie nieprzyjemny zapach?

Hala hermetyzacyjna w DAE br A3wce Ma AA ej ju AA1 4 dzia AA a fot 2

Redakcja

22 lipca, 2022

Obecność zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Dąbrówce Małej od lat budziła sprzeciw wśród okolicznych mieszkańców (również z Sosnowca), głównie ze względu na nieprzyjemne zapachy. Teraz smród ma zniknąć, ponieważ zakończono budowę hali hermetyzacyjnej.

W 2019 roku prezydenci Katowic i Sosnowca zapowiedzieli budowę hali hermetycznej. Powodem był smród, na który skarżyli się mieszkańcy Sosnowca. Jego źródło stanowił zakład odpadów w Dąbrówce Małej.  Po trzech latach zakończono budowę hali, która ma za zadnie doszczelnić końcowy etap przetwarzania odpadów. Oznacza to, że cały proces przetwarzania przebiega teraz w zamkniętych pomieszczeniach, z których powietrze kierowane jest do wielostopniowej instalacji oczyszczania z pyłów i ewentualnych złowonnych składników.  

Hala hermetyzacyjna to jedna z największych inwestycji, jakie podjęło MPGK w ostatnich latach. Łączna powierzchnia nowej zabudowy to 3554,4 m2. Jej zadanie to uszczelnienie procesu przetwarzania odpadów. Dzięki działaniu nowego obiektu końcowy proces stabilizacji frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych nie odbywa się jak dotychczas w pryzmach na świeżym powietrzu, a w 10 nowych żelbetowych bioreaktorach – mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Koszt wybudowania hali wyniósł ok. 17 mln zł. Jej otwarcie stanowi ostatni etap hermetyzacji procesu unieszkodliwiania odpadów zmieszanych. Oznacz to, że cały proces przetwarzania odpadów będzie się teraz odbywał bez uciążliwego zapachu wydobywającego się na zewnątrz.  Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia MPGK wyprzedza nawet zalecenia unijne. Planowane rozwiązania systemowe zakładają, że od 2035 r. nie więcej niż 10% odpadów będzie mogło być składowane. Realizacji tego unijnego wymogu służy m.in. uruchomiona właśnie instalacja MPGK. Niespełnienie tych kryteriów wpłynęłoby na konieczność ponoszenia kar i tym samym na wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.4µg/m3 PM2.5: 7.8µg/m3