Gwiazdy Górnośląskie przyznane przez marszałka województwa śląskiego!

Gwiazdygornoslaskie
Kastelik

Szymon Kastelik

13 listopada, 2023

Kolejny raz marszałek województwa śląskiego przyznał Gwiazdy Górnośląskie. To przedwojenne odznaczenie patriotyczne, które zostało przywrócone po ponad 70 latach.

Zatwierdzone w 1925 roku odznaczenie nadawane było w dowód uznania zasług w walkach o powrót Śląska do Polski. Dwa lata temu marszałek Jakub Chełstowski zlecił przygotowanie kopii odznaczenia, które trafiać będzie do osób i instytucji szczególnie zasłużonych w pielęgnowaniu polskości Śląska, oraz etosu Powstań Śląskich. 

W niedzielę, 12 listopada to przywrócone po ponad 70 latach odznaczenie zostało ponownie wręczone zasłużonym. 

- Gratuluję wszystkim wyróżnionym i cieszę się, że nawiązują swoją aktywnością i działaniem do pięknych kart historii regionu - powiedział marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski podczas gali wręczenie Gwiazd Górnośląskich.

W tym roku odznaczeni zostali:

 • Halina Bieda - Senator RP

 • nadinsp. Roman Rabsztyn - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 • Płk. Zbigniew Piątek - Prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach

 • Płk Dariusz Kaminiów - Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach

 • Zbigniew Cierniak - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

 • Ksiądz Prałat Józef Szklorz - Były proboszcz Parafii bł. Karoliny w Tychach

 • Ksiądz ppłk Grzegorz Bechta - proboszcz Parafii Wojskowej, Kapelan Garnizonu Katowice

 • Jerzy Urbańczyk - wnuk Piotra Urbańczyka - Powstańca Śląskiego i Oficera Policji Województwa Śląskiego

 • Prof. Edward Stanisław Długajczyk - były kierownik Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii

 • Hanna Odorkiewicz - Sikocińska - Lekarka pracująca jako wolontariuszka ponad 30 lat w hospicjum Św. Franciszka w Katowicach, Powstaniec Warszawski.

 • Włodzimierz Czechowski - Prezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Katowicach.

 • Adam Kowalczyk - Prezes Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów

 • Stanisław Brzeźniak - prezes Stowarzyszenia Krzewienia Etosu Armii Krajowej

 • Tadeusz Zemuła - Honorowy Prezes Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich.

 • Małgorzata Kalańska - Prezes Światowego Związku Sybiraków w Katowicach.

 • Edmund Celoch - Prezes Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników.

 • Magdalena Piech - Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie.

 • Jakub Pokojski - Prezes Signum Polonicum.

 • Józef Pokojski - Wiceprezes Signum Polonicum.

 • Hetman Tadeusz Żyła - Europejski Król Strzelców Historycznych. Członek Polskiego Związku Strzeleckiego.

 • Prof. Stanisław Mieczysław Gebhardt - Prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego.

 • Alicja Maria Patecka - Członek Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

 • Ryszard Jaśkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

 • Ryszard Świeboda - Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Śląski.

 • Grzegorz Kamiński - Nauczyciel historii kształtujący wśród dzieci i młodzieży godną podziwu postawę patriotyczną.

Więcej w poniższym wideo:

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.2µg/m3 PM2.5: 25.3µg/m3