Gdzie będzie siedziba ministerstwa przemysłu?

węgiel
Kastelik

Szymon Kastelik

18 stycznia, 2024

Według rozporządzenia Rady Ministrów, nowe ministerstwo przemysłu rozpocznie "oficjalną" działalność 1 marca. Gdzie zlokalizowana będzie siedziba resortu?

Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami Donalda Tuska, w województwie śląskim powstanie Ministerstwo Przemysłu, które ma zająć się nie tylko górnictwem, ale również transformacją naszego regionu. Po wybraniu przez Sejm Donalda Tuska na premiera, ministrem przemysłu została Marzena Czarnecka z Uniwersytetu Ekonomicznego. Ale na razie działa "w ramach" Ministerstwa Aktywów Państwowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadzoruje sektor górniczy w Polsce.

Nowe ministerstwo 1 marca

Aby powstało prawdziwie odrębne ministerstwo przemysłu, muszą zostać zmienione zapisy prawne, które wyodrębnią m.in. górnictwo z ministerstwa aktywów państwowych. W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się już projekt rozporządzenia, który wskazuje na 1 marca 2024 roku jako datę utworzenia resortu przemysłu.

- Projektowany termin wejścia w życie projektowanego aktu nie stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego i jest konieczny z uwagi na pilną potrzebę zorganizowania prac ministerstwa. Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej - czytamy w projekcie rozporządzenia.

- Przedmiotowy projekt uzyskał zgodę na rozpatrzenie w trybie odrębnym, polegającym na pominięciu kolejnych etapów prac legislacyjnych, z zastrzeżeniem konieczności przedłożenia projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. W związku z planowanym utworzeniem Ministerstwa Przemysłu niezbędne jest niezwłoczne wydanie odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów - czytamy w piśmie minister Czarneckiej, które uzasadnia projekt rozporządzenia.

Gdzie powstanie ministerstwo przemysłu?

Nowy resort ma mieć siedzibę w Katowicach. Zapytany o to wojewoda Marek Wójcik potwierdził, że Śląski Urząd Wojewódzki wspiera minister Czarnecką w poszukiwaniach siedziby ministerstwa przemysłu. 

- My jako ŚUW obsługujemy panią minister i w zakresie poszukiwania siedziby realizujemy wszelkie zlecone nam czynności. Wspieramy panią minister w tym procesie. Przekazujemy również informacje o wszelkich, potencjalnych lokalizacjach, które zgłaszane nam są przez samorządowców. Analizujemy stan prawny tych obiektów, które zgłaszane są jako potencjalne siedziby ministerstwa przemysłu - skomentował wojewoda śląski i dodał - Natomiast wybór i ogłoszenie, w którym budynku to ministerstwo będzie zlokalizowane to jest kompetencja pani minister.

Najprawdopodobniej siedziba ministerstwa przemysłu zostanie zlokalizowana kilkaset metrów od gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. A dokładnie w budynku Polskiej Grupy Górniczej. 

Po drugiej wojnie światowej było już tam ministerstwo władz PRL. Teraz resort odpowiedzialny za górnictwo ma tam wrócić i być "blisko" największej spółki górniczej w Europie, z którą musi ściśle współpracować m.in. w zakresie transformacji i umowy społecznej, która zakłada wygaszanie kopalń PGG.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3