GDDKiA planuje rozbudowę DK52

Gddk52

Redakcja

9 lipca, 2022

Ogłoszony został przetarg na rozbudowę DK52 wraz z drogami powiatowymi na w miejscowości Czaniec.

GDDKiA ogłosiło postępowanie przetargowe na rozbudowę skrzyżowania DK52 z drogami powiatowymi 4479S Czaniec - Roczyny - Andrychów oraz 1456S Czaniec - Porąbka w m. Czaniec. W Będzinie wybrany został natomiast wykonawca remontu wiaduktu, który zakończy się w IV kwartale 2022 r.

Rozbudowa DK52 w Czańcu, której zakładany czas trwania to maksymalnie 9 miesięcy, obejmuje: 

  • przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z drogą powiatową nr 4479S na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi krajowej do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś; 

  • przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4479S z drogą powiatową nr 1456S; 

  • przebudowę zatok autobusowych; 

  • przebudowę i budowę ciągów dla pieszych i rowerzystów; 

  • przebudowę zjazdów do posesji przyległych; 

  • przebudowę systemu odwodnienia poprzez odbudowę i budowę rowów, budowę nowej oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej; 

  • budowę oświetlenia drogowego; 

  • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym m.in.: wygrodzeń dla pieszych, barier ochronnych, oznakowania poziomego i pionowego; 

  • budowę kanałów technologicznych; 

  • zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi. 

Na oferty GDDKiA czeka do 26 lipca br. 

Ponadto wybrany został wykonawca remontu wiaduktu nad DK86 w Będzinie w ciągu ul. Czeladzkiej. Jest to firma IMB Podbeskidzie, a koszt remontu to prawie 1,8 mln zł. Prace mają zostać zrealizowane do 30 listopada br. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.7µg/m3 PM2.5: 4.4µg/m3