Funkcjonariusze skarbówki urządzali nielegalne gry hazardowe

Casino g607b6fd6a 1920
Kastelik

Szymon Kastelik

23 grudnia, 2022

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował 3 akty oskarżenia łącznie przeciwko 35 osobom za urządzanie nielegalnych gier hazardowych. Wśród oskarżonych są obecni i byli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

10 obecnych i byłych funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, a także 1 pracownik Straży Miejskiej zostali oskarżeni w sprawie organizacji nielegalnych gier hazardowych.  9 oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizacją nielegalnych gier hazardowych kwalifikowany z art. 258 § 1 kk oraz przyjmowanie łapówek w zamian za informowanie organizatorów procederu o planowanych kontrolach w punktach z grami hazardowymi kwalifikowane z art. 228 § 1 i 3 kk. Pozostałe osoby oskarżono o niedopełnienie obowiązków służbowych związanych z walką z przestępczością hazardową kwalifikowane z art. 231 § 1 kk.

W sumie 3 akty oskarżenia dotyczą 35 osób. - Ponadto prokurator oskarżył 24 pracowników punktów z grami hazardowymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizacją nielegalnych gier hazardowych kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz udział w prowadzeniu takich gier, co polegało na wpuszczaniu klientów do lokali, wypłacanie wygranych kwot, a także zamykanie lokali w momencie otrzymania od organizatorów procederu ostrzeżeń o możliwych kontrolach służby celno - skarbowej - informuje Prokuratura Krajowa.

Śledztwo dotyczyło zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się urządzaniem gier hazardowych wbrew przepisom ustawy, „praniem brudnych pieniędzy”, jak również przyjmowania przez funkcjonariuszy KAS korzyści majątkowych w zamian za „ochronę” dla osób organizujących nielegalny proceder hazardów. - Większość spośród oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i złożyła wyjaśnienia obrazujące proceder organizacji nielegalnych gier hazardowych na terenie województwa śląskiego, w którym istotną rolę wiedli funkcjonariusze KAS, przyjmujący korzyści majątkowe w zamian za przekazywanie informacji umożliwiających przestępcom ukrycie czynów zabronionych i tym samym uniknięcie odpowiedzialności karnej - dodaje prokuratura. 

Wobec 5 oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu oskarżonych w wysokości ponad 8 milionów złotych. Aktualnie w toku śledztwa występuje 104 podejrzanych.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.5µg/m3 PM2.5: 15.0µg/m3