Fast food z woj. śląskiego ogłosił upadłość! Działał przez 30 lat!

Burger g85fcbedda 1920

Redakcja

1 grudnia, 2022

Mr Hamburger to sieć fast foodów, z którego większość z nas skorzystała w niektórych miastach województwa śląskiego. Firma działała przez 30 lat. Jednak teraz ogłosiła upadłość. Powód? Pandemia, kryzys gospodarczy i nowe problemy związane z nadchodzącym 2023 rokiem.

Jeszcze na początku listopada bieżącego roku przy ul. 3 Maja w Katowicach Mr Hamburger otworzył swoją nową restauracje. Jednak była to jeszcze decyzja poprzedniego zarządu. W sumie mogliśmy zjeść w Mr Hamburger w siedmiu lokalizacjach. Pierwszą był Chorzów, gdzie restaurację otworzono w 1990 roku. Mr Hamburger to bez wątpienia był taki nasz śląski McDonald's.

Ale to już koniec historii tego fast fooda, przynajmniej w obecnej formie. 29 listopada spółka "MR HAMBURGER S.A." złożył do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach wniosek o ogłoszenie upadłości oraz złożenie stosownego wniosku. W uzasadnieniu firma podaje, że sieć straciła płynność finansową. Jednym z powodów był lockdown, który wprowadził rząd podczas walki z COVID-19.

- W ostatnich latach Zarządy Spółki podejmowały wiele działań mających na celu zmodernizowanie prowadzonych lokali oraz pozyskanie nowych klientów. Niestety z uwagi na pandemię COVID-19, sytuacja finansowa Spółki pogorszyła się. Konieczność zamknięcia lokali w czasie lockdownu, spowodowała istotny spadek obrotów Spółki, gdyż wcześniej główna działalność opierała się na obsłudze klientów bezpośrednio w lokalach gastronomicznych. Punkty sprzedaży umiejscowione były w centrach handlowych, w pobliżu stacji benzynowych, bądź na trasach przelotowych, co gwarantowało duży ruch. Spółka nie była wcześniej przystosowana do prowadzenia sprzedaży online i dowozu posiłków do klienta, co wiązało się ze zmianą dotychczasowego modelu biznesowego oraz poniesieniem dodatkowych nakładów. Po zniesieniu obostrzeń, Zarząd Spółki podejmował wszelkie starania w celu zniwelowania negatywnych skutków finansowych wywołanych pandemią - czytamy we wniosku. 

Dalej czytamy, że otwarcie nowej restauracji w centrum Katowic było ostatnią próbą na ratowanie Mr Hamburgera. - We wrześniu 2022 r. dokonana została zmiana Zarządu Spółki, wówczas poczyniono także wiele działań optymalizujących koszty jej funkcjonowania. Nadto, wzmożono działania promocyjne, które miały na celu dotarcie do nowych klientów oraz poprawę rentowności wszystkich punktów sprzedaży. Niestety otwarcie nowego lokalu w listopadzie 2022 r., nie przyniosło oczekiwanych wyników. Już po kilku dniach funkcjonowania punktu stwierdzono, że jego wyniki finansowe nie są zadowalające. Dodatkowo, rentowność pozostałych lokali nie wzrosła - informuje spółka. 

W komunikacie czytamy dalej, że wpływ na problemy finansowe spółki miał również wzrost kosztów energii i produktów. Spółka przewiduje również, że wpływ na rentowność mogłoby mieć podniesienie minimalnego wynagrodzenia od początku 2023 roku. co powoduje wzrost kosztów zatrudnienia o 30 procent.

- Obecnie, Spółka nie ma możliwości dalszego prowadzenia działalności i stała się niewypłacalna, natomiast perspektywa dalszego wzrostu kosztów (energia elektryczna, gaz, asortyment, koszty pracownicze, itd.) powoduje brak wizji na jakąkolwiek poprawę jej sytuacji finansowej. Zarząd Spółki podjął decyzję o konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdyż brak już było realnych szans na poprawę sytuacji finansowej Spółki. Decyzja o wszczęciu postępowania upadłościowego została podjęta niezwłocznie po przeprowadzeniu wszelkich możliwych analiz finansowych, które dały negatywny wynik i brak perspektyw na poprawę sytuacji w przyszłości - dodaje spółka w uzasadnieniu.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.4µg/m3 PM2.5: 13.3µg/m3