EC Będzin sprzedaje 51 procent udziałów w ECB Wytwarzanie

363366479 110211675490585 7441565632885447358 n

Redakcja

30 stycznia, 2024

Grupa Altum kupuje 51 procent udziałów w EC Będzin Wytwarzanie. Koszt transakcji to ponad 16 mln złotych. 

Rada Nadzorcza EC Będzin S.A wyraziła zgodę na zbycie przez spółkę 51 procent udziałów w EC Będzin Wytwarzanie na rzecz Grupy Altum. Pierwotnie kupujący złożył ofertę 19 milionów złotych za 60 procent udziałów. Ostatecznie na drodze negocjacji Altum kupuje 51% kapitału zakładowego w ECB Wytwarzanie posiadanych przez EC Będzin S.A. (tj. 392.037 udziałów) za 16.167.000,00 złotych. 

Zgoda Rady Nadzorczej EC Będzin S.A. została poprzedzona sporządzeniem oraz przeanalizowaniem przez Radę Nadzorczą tzw. Fairness Opinion.

Wcześniej, 12 grudnia 2023 roku Grupa Altum otrzymała bezwarunkową zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad ECB Wytwarzanie.

Grupa Altum posiada również udziały w EC Będzin S.A - jest największym akcjonariuszem. Głównym przedmiotem bieżącej działalności handlowej Altum jest obrót wierzytelnościami oraz inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 33.6µg/m3 PM2.5: 26.5µg/m3