Dziś kolejna sesja Rady Miasta Ruda Śląska. Nad czym będą obradować radni?

Csm csm csm csm IMG 20220713 122225 7ec1e324dd f913d77ede c787fa008e 09a884b29d

Redakcja

22 września, 2022

22 września 2022 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej rozpocznie się sesja Rady Miasta.

Dziś kolejna sesja podczas której rudzcy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami. Poznaj 

porządek obrad LXVIII sesji Rady Miasta Ruda Śląska:


1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja na temat obecnej sytuacji finansowej miasta Ruda Śląska, w tym spółek miejskich.

5. Przyjęcie protokołów z sesji, które odbyły się w dniach: 16.08.2022 r., 25.08.2022 r.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

6.1 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.185.2022 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2022 - 2041

6.2 Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2022 

6.3 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.186.2022 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2022 

6.4 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Aquadrom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej

6.5 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr PR.0007.45.2022 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na których realizację przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku 

6.6 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 780/XII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo
- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne

6.7 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Ruda Śląska

6.8 Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Tylnej w Rudzie Śląskiej

6.9 Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Tylnej w Rudzie Śląskiej 

6.10 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Ks. Jana Hrubego do kategorii dróg gminnych

7. Stwierdzenie właściwości do rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Oświadczenia radnych.

11. Sprawy organizacyjne Rady Miasta.

12. Zakończenie sesji.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.7µg/m3 PM2.5: 11.6µg/m3