Dziś aż dwie sesje nadzywczajne Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Nad czym będą obradować radni?

Hyhgdresfg

Redakcja

21 lipca, 2022

W czwartek 21 lipca o godz. 15.00 rozpocznie się X Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jastrzebie-Zdrój. Kolejna zaplanowana jest na godzinę 16:00.

X Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój rozpocznie się o 15.00 w sali posiedzeń. Podczas sesji radni będą głosować nad uchwałami w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
 2. zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok,
 3. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój,
 4. zmiany Uchwały Nr II.14.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój,
 5. zmiany Uchwały Nr XIII.81.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 
 6. 8 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określania granic obwodowo publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr III.36.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.81.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 7. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, w którym unieważniono Uchwałę Nr VII.99.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany nazwy V Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju,
 8. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody  Śląskiego, w którym unieważniono Uchwałę Nr VII.101.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji,
 9. uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.
   

XI Sesja Nadzwyczajna rozpocznie się o 16.00. Będzie dotyczyła stanu spółek mienia komunalnego:

 1. Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” w kontekście opóźnienia w przekazaniu lokali mieszkalnych w budowanym budynku przy ulicy Witczaka.
 2. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w kontekście decyzji miasta jako właściciela spółki skutkujących pozbawienia pracowników Zakładu swoich przedstawicieli w nowo wybranym składzie Rady Nadzorczej.

 

Źródło: UM Jastrzębie-Zdrój 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.9µg/m3 PM2.5: 5.5µg/m3