Dotacje na usuwanie azbestu w Czeladzi

Roof 3189298 1920

Redakcja

1 maja, 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania azbestu oraz wyrobów azbestowych - informuje Burmistrz Miasta Czeladź. Akcja realizowana będzie ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego - „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Otrzymanie dofinansowania w formie notatki ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW i jego kwota zależne będą od stopnia pilności usunięcia oraz unieszkodliwienia wyrobów azbestowych.

Pokrytych zostanie:

  1. 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 800zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności,
  2. 90% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 720 zł/Mg odpadów zawierających azbest dla demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności,
  3. 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Wymagania oraz informacje nt. dotacji znajdują się w załączniku "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeladź na lata 2017-2032" do uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w tej samej sprawie. Dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Czeladź.

Termin zakończenia zadania upływa dnia 30 września 2021r. "W związku z powyższym, zwracamy się do mieszkańców Miasta Czeladź, użytkowników i właścicieli wyrobów zawierających azbest (osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe), którzy chcą pozbyć się azbestu ze swoich nieruchomości, aby zgłaszali chęć uczestnictwa w ww. konkursie" - informuje Urząd Miasta Czeladź.

Zgłoszeń należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021r. do godziny 14.00 w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41 250 Czeladź.
Tel. (032) 76 37 966

Warunkiem zakwalifikowania do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składane jest zgłoszenie w "Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest" sporządzonej dla Miasta Czeladź.

"Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury" - przypominają urzędnicy.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 20.8µg/m3 PM2.5: 15.9µg/m3