Dostawca internetu uratuje cmentarz w Trzebini?

Trzebinia 1 midi
Kastelik

Szymon Kastelik

11 lipca, 2023

Dostawca usług internetowych uratuje cmentarz w Trzebini? SRK wyłoniła wykonawcę, który uzdatni i zabezpieczy teren cmentarza przy ul. Jana Pawła II. To tam powstało zapadlisko, które pochłonęło kilkadziesiąt grobów. 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń na drodze przetargu wyłoniła firmę, która zajmie się rozpoznaniem geotechnicznym oraz robotami uzdatniającymi i zabezpieczającymi teren przed powstawaniem deformacji nieciągłych spowodowanych płytkim kopalnictwem byłej KWK „Siersza” w rejonie Cmentarza przy ul. Jana Pawła II w Trzebini. Przetarg wygrała firma z Sosnowca - FIBRENET GROUP Sp. z o.o. 

Sprawę jako pierwszy nagłośniła stacja TVN24, która poinformowała, że wybrany wykonawca... dotychczas zajmował się "tylko" budową sieci światłowodowych i dostarczeniem internetu. Nie ma doświadczenia w m.in. zabezpieczaniu terenu, któremu grożą zapadliska wynikające z działalności górniczej. 

Jak czytamy w dokumentach, SRK wybrało "najkorzystniejszą ofertę" o wartości nie wyższej niż 14,39 mln złotych. 

SRK komentuje

Na stronie SRK pojawiło się oświadczenie dotyczące wyboru wykonawcy do powyżej opisanego zadania. Spółka uważa, że postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z prawem, a wybrana firma wykazała się odpowiednim doświadczeniem.

Oświadczenie SRK: 

  1. W przetargu wystartowało w sumie 6 podmiotów (nie 4 jak twierdzi TVN)
  2. Najtańsza oferta została przez spółkę odrzucona (a nie wybrana na wykonawcę prac jak twierdzi TVN)
  3. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu było wykazanie się odpowiednim doświadczeniem, co niniejszych wszystkie firmy uczyniły.
  4. Wartość umowy zadania została ustalona w drodze aukcji elektronicznej, w której brały udział 4 firmy, celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
  5. Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania są publicznie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej SRK S.A.
  6. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I faktycznie do przetargu zgłosiło się 6 firm, ale ostatecznie w aukcji udział wzięły 4 podmioty. Cena zaproponowana w kolejnym etapie przez Fibrenet była najniższa. TVN24 poinformował, że sosnowiecka firma będzie wynajmować podwykonawców.

Problem zapadlisk w Trzebini trwa od dłuższego czasu. Zdarzenie, do którego doszło na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II nagłośniło problem w całym kraju. Szeroki na 20 metrów lej zniszczył kilkadziesiąt grobów. Od września 2022 roku do dzisiaj w mieście pojawiło się wiele podobnych zapadlisk (m.in. przy domach, na boisku, w lesie). 

fot. SRK

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3