Deklaracja PiS dla województwa śląskiego. "Śląsk jest bardzo ważnym regionem Polski"

F71 Bkl L Xw A Eaq Cf

Redakcja

9 października, 2023

W Rudzie Śląskiej przy okazji wizyty Beaty Szydło politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym kandydaci do Sejmu, podpisali się pod "Deklaracją dla województwa śląskiego". Działacze PiS obiecują zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, rozwój województwa śląskiego oraz współpracę z samorządami. 

W minioną sobotę w Śląskim Teatrze Impresaryjnym im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej podczas spotkania z Beatą Szydło, politycy Prawa i Sprawiedliwości podpisali "Deklarację dla województwa śląskiego". To zobowiązanie PiS dla regionu na kolejną kadencję.

- Śląsk jest bardzo ważnym regionem Polski, a górnictwo tutaj przoduje (...) Chcemy, aby polskie górnictwo było bezpieczne, żeby się rozwijało i miało perspektywę - mówiła Beata Szydło w Rudzie Śląskiej.

Deklaracja PiS

Tak zwana "Deklaracja dla województwa śląskiego" składa się z pięciu punktów i wstępu. Czytamy w niej, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości "my, niżej podpisani deklarujemy zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju naszego regionu" oraz, że "Województwo śląskie to wciąż przemysłowe serce Polski. To region o ogromnym potencjale. Jego siłą jest różnorodność, bogata tradycja, a przede wszystkim pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy".

W pierwszym punkcie PiS obiecuje dalsze wykorzystywanie węgla jako paliwa przejściowego: "Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako pewne dostawy energii elektrycznej i ciepła po możliwie najniższych cenach. Gwarantem tego bezpieczeństwa jest wykorzystanie rodzimego węgla jako paliwa przejściowego, do czasu pełnego zabezpieczenia dostaw energii przez inne źródła energii".

Drugi punkt to obietnica wspierania hutnictwa: "Niezależność, którą daje własna produkcja oparta w maksymalnym stopniu na własnych surowcach. Będziemy wspierać rozwój przemysłu, a w szczególności sektora stalowego, który jest kluczowy dla rozwoju gospodarki. Wsparcie opierać ma się na zapewnieniu dostaw taniej energii, konsolidacji aktywów hutniczych należących do Skarbu Państwa oraz inwestycjach w nowe zakłady. Konieczny jest również rozwój wydobycia i przeróbki węgla koksowego niezbędnego przy produkcji stali".

W kolejnej części deklaracji Prawo i Sprawiedliwość zapewnia o chęci współpracy ze wszystkimi samorządowcami, bez względu na ich barwy polityczne. "Współpraca z samorządami bez względu na poglądy polityczne. Nasze województwo to nasz wspólny dom i tylko ścisła współpraca parlamentarzystów, administracji państwowej i samorządowej, a także środowisk społecznych i biznesowych, pozwoli na optymalne wykorzystanie środków i rozwój regionu. Rozwój ten powinien być zrównoważony dla wszystkich subregionów naszego województwa, tak by w maksymalny sposób wykorzystać potencjał każdego z nich. To rozbudowa infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, wsparcie inwestycji lokalnych, zabieganie o fundusze oraz tworzenie odpowiednich ram prawnych".

PiS deklaruje przekazywanie terenów poprzemysłowych samorządom. "Estetyka i funkcjonalność otaczającej nas przestrzeni. Województwo śląskie obfituje w tereny poprzemysłowe, często zdegradowane, ale z ogromnym potencjałem. Deklarujemy kontynuowanie działań na rzecz przekazywania tych terenów samorządom, przywracania ich do życia nadając nowe formy użyteczności gospodarczej lub rekreacyjnej".

W ostatniej propozycji Prawo i Sprawiedliwość obiecuje, że zadba o komfort życia mieszkańców, dostępność do wykształcenia i rozwoju oraz o ich odpoczynek. "Dobre życie mieszkańców. W obliczu zmian gospodarczych i cywilizacyjnych, a także transformacji energetycznej, województwo śląskie musi pozostać miejscem o wysokim komforcie życia. Miejscem obfitującym w stabilne, dobrze płatne miejsca pracy. Miejscem gwarantującym możliwość zdobywania kompetencji - od reaktywacji wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego, przez bogatą ofertę kursów i szkoleń, po rozwój uczelni wyższych. Ale też miejscem rekreacji i odpoczynku, o bogatej i różnorodnej ofercie kulturalnej".


fot. Prawo i Sprawiedliwość

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.2µg/m3 PM2.5: 25.3µg/m3