Czy polski rząd chce przejąć RAFAKO?

Rafako
Kastelik

Szymon Kastelik

23 stycznia, 2023

Konflikt RAFAKO i Tauronu trwa od wielu miesięcy. Oficjalnie przedmiotem sporu jest blok 910 MW w Jaworznie, czyli inwestycja za 6 miliardów złotych. Ale coraz częściej możemy usłyszeć od różnych osób ze środowiska, że ten spór ma "pomóc" w przejęciu RAFAKO przez państwo. 

Trwa spór Tauornu i RAFAKO, który przerodził się w wojnę medialną. Tauron zarzuca raciborskiej firmie wykonanie bloku 910 MW z usterkami, których RAFAKO nie usunął. Wady miały przyczynić się do kilku awarii, do których doszło od momentu uruchomienia (z wielomiesięcznym opóźnieniem) inwestycji za 6 miliardów złotych. RAFAKO uważa, że powodem przerw w pracach bloku był złej jakości węgiel, którego używał Tauron. Zarząd spółki z Raciborza dodaje, że Tauron uniemożliwia pracownikom RAFAKO wejście na teren bloku, w celu kontroli i ewentualnego usunięcia awarii.

Tauron finalnie zażądał ponad 1,3 mld złotych odszkodowania. Dla RAFAKO oznacza to upadek, o czym poinformował zarząd spółki. We wtorek obie strony wrócą do mediacji przed Prokuratorią Generalną RP.

Po co jest ten cały konflikt? Od niektórych osób możemy usłyszeć, że jest to próba... przejęcia RAFAKO przez Skarb Państwa. Przypomnijmy, że RAFAKO było już bliskie upadku, ale trwająca restrukturyzacja uratowała spółkę. Dlatego żądania Tauronu mogą "dobić" firmę z Raciborza, która zatrudnia około 1000 osób. 

Oficjalnie RAFAKO znajduje się w rękach prywatnych, ale Skarb Państwa posiada kilka procent udziałów. Dlatego nikomu nie jest na rękę, zwłaszcza w roku wyborczym, żeby RAFAKO upadło. Jednak presja ze strony Tauronu może wynikać z chęci całkowitego znacjonalizowania raciborskiej spółki. 

- To jest wariant, alternatywny, negatywny. Absolutnie nie jest wolą, przynajmniej Tauronu Wytwarzanie, przejmowanie RAFAKO - mówił na konferencji prasowej prezes Tauron Wytwarzanie, Trajan Szuladziński.

W tym roku ma ziścić się w końcu plan utworzenia NABE, czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. W jej składzie mają znaleźć się wszystkie strategiczne spółki związane z energetyką. W tym celu Skarb Państwa wykupił już m.in. trzy kopalnie, które wchodziły w skład Tauron Wydobycie. 

RAFAKO, a raczej specjaliści i doświadczenia tej firmy są bardzo cenni, jeżeli chodzi o utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlatego wejście RAFAKO do NABE to według niektórych związkowców jedna z opcji.  Sam prezes Szuladziński wielokrotnie powtarzał, że Tauron jest gotowy pomóc pracownikom i podwykonawcą (oraz samorządowi Raciborza) w przypadku ogłoszenia upadłości RAFAKO. Co to dokładnie znaczy? Nie wyjaśnił, ale możemy tylko domyśleć się, że chodzi właśnie o przesunięcie zasobów raciborskiej firmy bezpośrednio do Skarbu Państwa lub do spółki kontrolowanej przez państwo. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3