Czy bankructwo banków jest możliwe? Czy polskim bankom grozi niebezpieczeństwo?

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

Redakcja

17 marca, 2023

W związku z problemami amerykańskich i szwajcarskich banków Polacy zastanawiają się czy bankructwo banków jest możliwe i czy dotyczy to też narodowych jak i znacjonalizowanych polskich banków. 

Czy bankructwo banków jest możliwe?

Tak, bankructwo banków jest możliwe. Jak każda inna firma, banki mogą upaść, jeśli ich aktywa są mniejsze niż ich zobowiązania lub jeśli tracą zaufanie klientów, co prowadzi do ucieczki depozytów. Banki są również narażone na ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe i ryzyko operacyjne, które mogą prowadzić do znaczących strat finansowych.

W przypadku bankructwa banku, najczęściej ogłaszane jest jego upadłość lub postępowanie sanacyjne, które ma na celu ochronę interesów wierzycieli i depozytariuszy. Jednym ze sposobów uniknięcia bankructwa jest interwencja państwa, które może przeprowadzić restrukturyzację banku lub dokapitalizować go, aby zapewnić płynność finansową.

Warto jednak zauważyć, że banki są zazwyczaj ściśle regulowane przez organy nadzoru finansowego, takie jak Narodowy Bank Polski, co ma na celu zapobieganie ich upadkowi i ochronę stabilności systemu finansowego.

Bankructwo banków jest zjawiskiem rzadkim, ale może mieć poważne skutki dla gospodarki i dla klientów banku. W przypadku bankructwa, depozyty klientów zwykle są chronione przez system gwarantowania depozytów, który w Polsce wynosi do 100 000 euro na osobę i bank. System ten ma na celu ochronę depozytariuszy, którzy zostali poszkodowani przez bank, który zbankrutował.

W niektórych przypadkach, kiedy bank znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, organy nadzoru finansowego mogą zdecydować o fuzji banku z innym bankiem, który jest w lepszej sytuacji finansowej. Takie połączenie może zapobiec bankructwu i zapewnić ciągłość usług bankowych dla klientów.

Ważnym elementem systemu finansowego jest kontrola nad ryzykiem, które niosą ze sobą działalność banków. Dlatego banki są ściśle regulowane przez organy nadzoru, które monitorują ich działalność i wymagają, aby utrzymywały odpowiednie poziomy kapitału oraz rygorystycznie zarządzały ryzykiem. Dzięki temu ryzyko bankructwa jest zredukowane, a klienci banków mogą mieć większe poczucie bezpieczeństwa.

Lista polskich banków, obecnie bezpiecznych na liście KNF.

Banki komercyjne z Polski, z kapitałem polskim dominującym

 • PKO Bank Polski
 • Bank Polska Kasa Opieki
 • Alior Bank,
 • Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank),
 • Bank Pocztowy,
 • Plus Bank,
 • Bank Nowy.
 • Bank BFG S.A.,

  Polskie banki komercyjne, w których dominuje kapitał zagraniczny:

  • ING Bank Śląski,
  • Credit Agricole,
  • BNP Paribas Bank Polska,
  • Santander Bank Polska,
  • Santander Consumer Bank,
  • mBank,
  • Bank Millennium,
  • Nest Bank,
  • Citi Handlowy,
  • Toyota Bank,
  • Deutsche Bank Polska
  • Bank BPH,
  • Millennium Bank Hipoteczny,
  • PKO Bank Hipoteczny,
  • ING Bank Hipoteczny,
  • Pekao Bank Hipoteczny,
  • mBank Hipoteczny.

  Zagraniczne banki - oddziały w Polsce, obecnie uznane za bezpieczne

  • Nordea Bank
  • HSBC
  • Danske Bank
  • Bank of China
  • CaixaBank
  • Société Générale
  • UBS
  • Haitong Bank (międzynarodowy bank inwestycyjny).

  Jak zabezpieczyć się przed bankructwem?

  Zabezpieczenie się przed bankructwem zależy od indywidualnej sytuacji finansowej i gospodarczej danej osoby lub firmy. Jednakże, są pewne ogólne kroki, które można podjąć, aby zminimalizować ryzyko bankructwa:

  1. Planowanie budżetu: Regularne monitorowanie przychodów i wydatków jest kluczowe dla utrzymania stabilnej sytuacji finansowej. Należy przygotować szczegółowy plan budżetowy, uwzględniający koszty stałe i zmienne, a także oszczędności i planowane wydatki.
  2. Dostosowanie stylu życia: Trzeba dostosować swój styl życia do możliwości finansowych i unikać wydatków ponad stan.
  3. Oszczędności: Oszczędzanie pieniędzy na trudne czasy, np. na wypadek utraty pracy lub spadku dochodów, może pomóc w uniknięciu bankructwa.
  4. Rozważanie alternatywnych źródeł dochodu: Dodatkowe źródła dochodu, takie jak praca dorywcza, prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub inwestowanie, mogą pomóc w zwiększeniu stabilności finansowej.
  5. Utrzymywanie dobrej historii kredytowej: Właściwe zarządzanie swoimi finansami i terminowe spłacanie zobowiązań kredytowych pozwala na utrzymanie dobrej historii kredytowej, co ułatwia dostęp do dodatkowych źródeł finansowania w przypadku potrzeby.
  6. Zmniejszanie długów: W przypadku posiadania długów, należy starać się zmniejszyć ich wartość poprzez spłacanie ich w terminie lub negocjowanie warunków spłaty.
  7. Ubezpieczenie się: Ubezpieczenie na życie, zdrowie, mieszkanie czy samochód może chronić przed nieprzewidzianymi wydatkami, które mogą prowadzić do trudnej sytuacji finansowej.
  8. Konsultacja z ekspertami: Warto skorzystać z pomocy ekspertów, takich jak doradcy finansowi lub księgowi, którzy pomogą w opracowaniu indywidualnej strategii zarządzania finansami


  powiązane artykuły:

  fot. pixabay.com
  Wiadomości 13 marca, 2023

  W czwartek, 16 marca o godz. 17 w hali przy ulicy Nickla 143A w Bytomiu, odbędzie się się spotkan

  39 745074
  Lokalne 15 lutego, 2023

  Seniorka przyszła do banku, żeby wypłacić swoje oszczędności. Dzięki czujności pracownicy placówk

  Napadnabank
  Lokalne 5 stycznia, 2023

  29-latek napadł na placówkę bankową w Częstochowie. Grozi mu do 12 lat więzienia. Za kratki może

  Poprzedni artykuł

  Następny artykuł

  5 o

  katowice

  Cóż... Bywało lepiej.

  PM10: 34.4µg/m3 PM2.5: 27.2µg/m3