Częstochowa otrzyma drugą dotację na usunięcie porzuconych odpadów niebezpiecznych

65870

Redakcja

16 czerwca, 2023

Częstochowa ma promesę uzyskania 10,3 mln zł z WFOŚiGW na utylizację niebezpiecznych odpadów zostawionych w hali przy ul. Filomatów. Wcześniej zdobyła zapewnienie wsparcia na poziomie 27,4 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

W ślad za wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i utylizacji odpadów niebezpiecznych niewiadomego pochodzenia, zdeponowanych i porzuconych w hali przy ul. Filomatów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), miasto złożyło analogiczny wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

NFOŚiGW przyznał niedawno miastu dotację w kwocie 27,44 mln. zł (40% szacowanych kosztów zadania). Teraz do Urzędu Miasta dotarła wiadomość, że Rada Nadzorcza WFOŚiGW przyznała Częstochowie także dotację na usunięcie odpadów z ul. Filomatów ze środków regionalnych - w kwocie 10,29 mln zł (15% przewidywanych kosztów).

Sumarycznie dotacja w wysokości 37,73 mln zł pozwoli na częściowe sfinansowanie (w formie refundacji) całej operacji usunięcia i unieszkodliwienia odpadów pozostawionych w prywatnych poprzemysłowych halach. Cześć kwoty niestety będzie musiało dołożyć miasto, ponieważ w 2019 r. na samorządy nałożono obowiązek zastępczego usuwania niebezpiecznych odpadów porzucanych w różnych miastach i gminach, co było efektem przestępczego procederu tzw. mafii śmieciowych. Przekazując nowe obowiązki nie zagwarantowano jednak środków na realizację tego zadania.

Jak się szacuje całkowite koszty usunięcia zagrożeń spowodowanych przestępczą działalnością i nielegalnym składowaniem odpadów przy ul. Filomatów mogą sięgnąć 68,6 mln zł.
Ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu, który wkrótce ogłosi miejska spółka Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

Miasto ma zabezpieczoną w tegorocznym budżecie kwotę na rozpoczęcie procesu transportu i unieszkodliwienia odpadów i chce w tym roku wywieźć przynajmniej taką ilość odpadów, która pozwoli na sprawne przeprowadzenie załadunku i transportu kolejnych partii odpadów. Ze środków uzyskanych dotacji miasto będzie mogło skorzystać w 2024 r. – po rozpoczęciu procesu unieszkodliwiania odpadów.

powiązane artykuły:

Police 01
Lokalne 18 maja, 2023

Utrudnienia w realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych w Częstochowie. Powodem najprawdopodo

E36607db b208 461b 8362 8179af354835
Lokalne 15 maja, 2023

Inspektorzy WIOŚ w Katowicach we współpracy z WITD w Katowicach zatrzymali transporty z nielegaln

42 732374
Lokalne 9 listopada, 2022

Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zar

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.1µg/m3 PM2.5: 10.3µg/m3