Czeladź przekaże z budżetu miasta 100 tys. na pomoc dla Ukrainy

Rm aktualnosc

Redakcja

31 marca, 2022

Rada Miejska w Czeladzi podjęła uchwałę o przekazaniu z budżetu miasta 100 tys. zł na pomoc dla Żydaczowa - ukraińskiego miasta partnerskiego.

W środę, 30 marca, czeladzcy radni udzielili ze środków budżetu miasta pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Żydaczów na Ukrainie. Taką możliwość daje wprowadzona ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z jej zapisami jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość przekazywania pomocy rzeczowej i finansowej społecznościom lokalnym innych państw.

Miasto Czeladź zdecydowało się przekazać 100 tysięcy złotych.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętów potrzebnych dla obrony cywilnej miasta Żydaczów. Listę potrzebnych sprzętów przesłał nam, na naszą prośbę, mer Żydaczowa Wołodymir Lewko”

wyjaśnia burmistrz Zbigniew Szaleniec.

Warto dodać, że kwota ta zostanie powiększona o 62 tys. zł zebrane przez gości Term Rzymskich.

Właściciel Term Rzymskich postanowił całe zebrane podczas weekendowego saunowania pieniądze, zarówno z biletów jak i licytacji, przekazać właśnie na wsparcie naszego partnerskiego miasta. Zakupione sprzęty - wraz z darami zebranymi przez nasze miasto i zapowiadanymi kolejnymi darami, które mają dotrzeć do nas z Auby - zostaną drugim już tirem wysłane do Żydaczowa”

dodaje Zbigniew Szaleniec.

Źródło: UM Czeladź

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.2µg/m3 PM2.5: 4.6µg/m3