Co się dzieje w RAFAKO? Kolejna zmiana zarządu!

Rafako
Kastelik

Szymon Kastelik

21 listopada, 2023

To już kolejna zmiana zarządu RAFAKO w 2023 roku! Rada Nadzorcza odwołała nagle pełniącego obowiązku prezesa Dawida Jaworskiego, chociaż kilka godzin wcześniej redakcje otrzymały zaproszenie na jego konferencję prasową. Nowym prezesem został Robert Kuraszkiewicz. 

20 listopada Rada Nadzorca podjęła decyzję o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki Dawida Jaworskiego - pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz o cofnięciu delegacji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Sikorskiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki. To oni od początku października 2023 roku zarządzali grupą RAFAKO, która walczy o przetrwanie.

Co ciekawe, kilka godzin przed tą decyzją, RAFAKO zapraszała na... konferencję prasową Dawida Jaworskiego, który miał przedstawić plan uratowania RAFAKO i scenariusz inwestorski. - Obalone zostaną mity dotyczące aktualnej sytuacji Spółki, która balansuje na krawędzi upadłości. Przyszłość spółki rozstrzygną obligatariusze PBG na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy już w czwartek 23 listopada. Kto skorzysta, a kto straci na upadłości RAFAKO? Dlaczego pewne środowiska dążą do likwidacji spółki skoro można uratować 900 miejsc pracy na Śląsku? - czytamy w zaproszeniu do udziału w konferencji prasowej. Oczywiście z racji odwołania Jaworskiego, konferencji prasowej nie będzie.

Konwersja długu na akcje

Jak informowały branżowe media, Dawid Jaworski i Michał Sikorski mieli być ludźmi "TFI PFR", mniejszościowego udziałowca. Przypomnijmy, że najwięcej udziałów w RAFAKO ma spółka PBG w stanie restrukturyzacji w stanie likwidacji. 

RAFAKO walczy o przetrwanie. Ma wielomilionowe zobowiązanie. Sytuacji nie poprawiło zakończenie sporu z Tauronem. Jaworski forsował konwersję wierzytelności na akcje, bez sprzedaży udziałów PBG. To spowodowałoby "rozmycie" udziałów PBG w RAFAKO, na co większościowy udziałowiec nie chce się zgodzić.

Według PBG i byłego prezesa RAFAKO Macieja Stańczuka (odwołanego 5 października 2023), grupa musi znaleźć nowego inwestora, który zagwarantuje stabilizację finansową spółki. Sam Stańczuk w specjalnym oświadczeniu krytykował Jaworskiego i działania podejmowane m.in. przez TFI PFR.

Ostatecznie w ubiegłym tygodniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBG udało się przegłosować przerwę w obradach, a w rezultacie odwołanie dotychczasowego zarządu. 

- Nadrzędnym celem Rady Nadzorczej, której Członkowie są również odpowiedzialni za losy Spółki, jest powrót RAFAKO na rynek i utrzymanie miejsc pracy. Nie będzie to możliwe bez zapewnienia Spółce inwestora, który ją wystarczająco dofinansuje. Przedstawiane przez odwołany Zarząd stanowisko, dotyczące konwersji zadłużenia okazało się błędne. Konwersja długu na akcje jest jednym z elementów koniecznych, ale niewystarczających, do wyjścia Spółki na prostą. Do tego niezbędne są nowe środki, które zapewnią Spółce niezakłócone kontynuowanie działalności, o czym zarówno akcjonariusze, jak i wierzyciele Spółki powinni mieć świadomość. Plan działania musi być kompleksowy i adresować wszystkie, a nie tylko wybrane, problemy. Tylko w ten sposób można uratować RAFAKO i zapewnić Spółce przetrwanie na rynku w perspektywie długoterminowej - informuje RAFAKO po decyzji Rady Nadzorczej o odwołaniu Jaworskiego i Sikorskiego. 

- W opinii Rady Nadzorczej odwołany Zarząd nie wypełnił zobowiązań postawionych mu przez Radę, polegających na dokończeniu dotychczasowego procesu inwestorskiego i zapewnieniu jej środków niezbędnych na czas spełnienia przez Spółkę stawianych jej warunków przez inwestora, koncentrując się na medialnych przepychankach i kwestiach personalnych. Oczekiwania Rady Nadzorczej są niezmienne - wyprowadzenie Spółki na prostą, oddłużenie jej z jednoczesnym zapewnieniem finansowania, zachowanie know – how RAFAKO i uratowanie miejsc pracy, a co za tym idzie zapewnienie bezpiecznej przyszłości Pracowników. Warunkiem tego jest pełna współpraca i kompromis z Wierzycielami i Akcjonariuszami – powiedział Piotr Zimmerman, Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

Nowy prezes

Trzecim "prezesem" RAFAKO w tym roku został Robert Kuraszkiewicz. W przeszłości pracował jako Dyrektor Gabinetu Ministra Członka Rady Ministrów, następnie był Dyrektorem Zarządzającym w Domu Maklerskim BMT S.A. i BTW Investment Services S.A – niezależnej polskiej firmie doradczej specjalizującej się w projektach fuzji i
przejęć. W latach 2002 – 2006 był Dyrektorem Generalnym i Prezesem Spółki Contactpoint Sp. z o.o. – jednej z pierwszych polskich firm z zakresu BPO, contact center i budowania procesów CRM. Od 2006 roku prowadził działalność związaną z inwestowaniem w odnawialne źródła energii, budując finansowanie wielu inwestycji w ramach „project finance” i „business development”. Reprezentował  inwestorów OZE m.in. GEO Renewables
Polska oraz EDP Renewables S.A. Od 2012 do 2014 roku Wiceprezesem, a w latach 2014 – 2016 Prezesem Stowarzyszenia Energii Odnawialnej – organizacji skupiającej największych inwestorów branży OZE w Polsce zarówno polskich jak i zagranicznych, w tym m.in. PGE, GEO Renewables, EDPR i Acciona. W latach 2016 – 2018 był Członkiem Zarządu a później Wiceprezesem Banku Pocztowego odpowiedzialny za Pion Operacji. Od stycznia 2019 był p.o. Prezesa Zarządu Banku, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego w VI 2019 Prezesem Zarządu Banku. 

W skład nowego Zarządu RAFAKO, na stanowisko Członka Zarządu powołano także Andrzeja Marciniaka.

fot. RAFAKO

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.2µg/m3 PM2.5: 25.3µg/m3