Co łączy pogaństwo z Lędzinami? To wyjątkowe wzgórze!

Perun

Redakcja

1 marca, 2020

Mało kto wie, że najbardziej charakterystyczne miejsce w Lędzinach było kiedyś "mekką" słowiańskich poganów. Czcili tam jednego z najważniejszych bóstw.

W herbie Lędzin widoczny jest obraz kościoła. Ma on odzwierciedlać kościół św. Klemensa, który znajduje się na Wzgórzu Klimont. Wzgórze te, jedno z najwyższych w tej okolicy, od zawsze fascynowało ludzi. Dlatego też już w XII wieki wybudowano tam pierwszą chrześcijańską świątynie. Aktualnie stoi na Klimoncie kościół, którego pierwotna drewniana konstrukcja została postawiona w drugiej połowie XVIII wieku. Aby każdy zrozumiał cenność historyczną tego miejsca dodajmy, że podczas budowy tego kościoła np. Królestwo Polskie było przed pierwszym rozbiorem, a same Lędziny od 30 lat znajdowały się w Prusach.

CZYTAJ TAKŻE Roztańczone Lędziny

Jednak o istocie Klimontu świadczy inny fakt. Przed postawieniem kościoła i pojawieniem się chrześcijaństwa w tym regionie, wzgórze było ważnym miejscem religijnym dla pogańskich Słowian! Klimont nazywano zazwyczaj Górą Piorunową. Najprawdopodobniej, z racji tego, że jest to jeden z wyższym wzniesień w okolicy, oddawano cześć Perunowi - bóstwie piorunów, jednego z najważniejszych w słowiańskim panteonie. O tym pisał m.in. Karol Miarka, który sam często przyjeżdżał na wzgórze i inspirował się nim w swojej twórczości.

Czemu wzgórze Klimont nazywa się tak a nie inaczej? Według legendy nazwano go tak na cześć św. Klemensa z Ochrydy - ucznia Cyryla i Metodego, który na terenie dzisiejszego Górnego Śląska chrystianizował Pogan. Potwierdzić to może inna opowiastka z pobliskich Murcek. Według niej św. Klemens ledwo uszedł z życiem w tamtejszym lesie, gdy zaczaiła się na niego niezadowolona z jego działalności czarownica. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

10 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 19.8µg/m3 PM2.5: 16.8µg/m3