Bytom nie zgadza się na przyjęty przez GDDKiA wariant budowy drogi ekspresowej S11

Wariant przebiegu S11 na pograniczu Piekar Śląskich i Bytomia źródło GDD Ki A 1

Redakcja

27 czerwca, 2023

Podczas sesji Rady Miejskiej radni na wniosek prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza przyjęli jednogłośnie uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec wybranego przez GDDKiA tzw. Wariantu 1 budowy drogi S11.

Zaproponowany przez GDDKiA Wariant 1 przetnie Obwodnicę Północną i zakorkuje centrum miasta

Przyjęty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Wariant I węzła Piekary Śląskie nie przewiduje możliwości skrętu z ul. Podmiejskiej w drogę ekspresową S11, przerywając tym samym bieg Północnej Obwodnicy Bytomia /al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego/, która powstała dzięki pozyskaniu przez Miasto Bytom wielomilionowego dofinansowania z Unii Europejskiej. Konsekwencją takiej decyzji będzie skierowanie całego ruchu do centrum Piekar Śląskich i z powrotem w kierunku węzła autostrada A1, co spowoduje zakorkowanie zarówno Piekar Śląskich, jak i Bytomia przez kierowców szukających najszybszej drogi przejazdu. Podobna sytuacja wystąpi także na DW 911 /al. Jana Pawła II/, która umożliwia połączenie Bytomia z Piekarami Śląskimi i Świerklańcem oraz wjazdem na autostradę A1 na węźle piekarskim. Już teraz w godzinach szczytu DW 911 jest zablokowana przez nadmierną liczbę pojazdów zarówno z ruchu lokalnego, jak i kierowców podróżujących w kierunku Katowic i Krakowa oraz autostrady A1.

W przyjętej wczoraj uchwale miasto nie tylko wyraziło sprzeciw wobec proponowanego wariantu GDDKiA, ale również zaapelowało o wydłużenie przebiegu drogi ekspresowej S11 przynajmniej do DK 79. W przeciwnym razie, ruch z projektowanej przez GDDKiA drogi S11 zostanie wprowadzony bezpośrednio na drogi lokalne, paraliżując tym samym centrum Bytomia.

Gminy akceptują tylko III wariant budowy S11

W 2022 roku przedstawiciele Bytomia, Piekar Śląskich, Radzionkowa i Świerklańca przyjęli wspólne stanowisko i skierowali list do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przyjętego wariantu nr III budowy drogi ekspresowej S11. Wszystkie gminy opowiedziały się w nim za budową węzła S11 w Piekarach Śląskich, czyli przebiegu trasy przez Radzionków, z węzłami drogowymi przy: ul. Anieli Krzywoń w Radzionkowie, na skrzyżowaniu z ul. Podmiejską i Miarki w Piekarach Śląskich oraz autostradowym. Warto podkreślić, że wariant ten umożliwia również skomunikowanie S11 z Bytomskim Odcinkiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, czyli al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

- Zaakceptowany przez wszystkie cztery gminy wariant budowy węzła Piekary nie tylko gwarantuje rozwiązanie istniejących problemów komunikacyjnych, szybsze połączenie drogowe między Bytomiem, Piekarami Śląskimi, Radzionkowem a gminami w powiecie tarnogórskim, ale również umożliwi w przyszłości wydłużenie drogi S11 i połączenie jej z DK 79 /al. Jana Pawła II/, a więc z drogą łączącą Bytom z Chorzowem i Katowicami - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. 

Gmina Bytom zaapelowała również do GDDKiA o uwzględnienie przy projektowaniu węzła drogi ekspresowej S11 między innymi: chodników i ciągów pieszo-rowerowych, które umożliwią mieszkańcom dojście lub dojazd rowerem do znajdujących w rejonie projektowanego węzła S11 zakładów pracy, ogródków działkowych, a także znajdujących się w okolicy domów jednorodzinnych.powiązane artykuły:

DSC 0908 1600x1067
Lokalne 22 marca, 2022

Nad projektowanym ostatecznie do realizacji wariantem trasy S11 oraz obwodnicy Nakła Śląskiego i Świ

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3