Były radny PO oskarżony o wyłudzenie 80 mln złotych z samorządów

Handcuff g0b3a2aa8f 1920

Redakcja

14 lipca, 2022

Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zatrzymało Mieszka A. i Aleksandrę A. Śledztwo dotyczy wyłudzania środków w wysokości blisko 80 mln zł z dotacji oświatowej oraz przestępstw tzw. prania pieniędzy.

Mieszko A. i Aleksandra A. prowadzili spółkę, która była właścicielem szkół policealnych i dla dorosłych. Ich placówki "działały" w największych miastach aglomeracji śląskiej. Zgodnie z prawem, samorządy są zobowiązane do dofinansowywania prywatnych szkół, jeżeli takie placówki złożą odpowiednie wnioski. Pozyskiwanie funduszy oparte jest na liczbie uczestników zajęć. Wymóg stanowi, że "uczeń" takiej szkoły musi być obecny na minimum połowie lekcji.

- Ustalenia śledztwa wskazują, że podejrzani działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, założyli i kierowali działalnością szeregu podmiotów gospodarczych, prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych. Działalność polegała m.in. na przedłożeniu przez organy właściwe do reprezentowania ww. podmiotów, dokumentów poświadczających nieprawdę dla uzyskania wsparcia finansowego. Dokumenty wystawiano i przedkładano w celu  uwiarygodnienia zaistnienia fikcyjnych zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością edukacyjną i w konsekwencji uzyskania nienależnych dotacji oświatowych - informuje CBA.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach postawiła im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia środków z dotacji oświatowej w kwocie prawie 80 mln zł, a także dotyczące tzw. prania brudnych pieniędzy.  Właściciele sieci szkół dla dorosłych mieli przedstawiać samorządom sfałszowane listy obecności. Dzięki temu pozyskiwali różne dotacje.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, na poczet przyszłych kar dokonała zabezpieczenia majątku podejrzanych, w tym: ujawnioną w domu jednego z podejrzanych gotówkę w kwocie 740 tys. zł., 11 obrazów znanych polskich malarzy, dwa samochody osobowe: Mercedes GL oraz BMW X7, nieruchomości o wartości łącznej ponad 17 500 000 zł. Ponadto Prokuratura Okręgowa dokonała blokady ustalonych rachunków bankowych, na których ujawniono znaczne środki finansowe. Decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach wobec obojga podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

Mieszko A. to był radny PO w Gliwicach. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.8µg/m3 PM2.5: 17.0µg/m3