Budowa S1 Przybędza - Milówka. Drogowcy przebili pierwszy tunel pod Baranią Górą

3af8c5a4 57aa 4e5c 9ff0 5d1a9276669c

Redakcja

4 listopada, 2022

Budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki, czyli odcinka drogi ekspresowej S1 od węzła Przybędza do węzła Milówka idzie pełną parą. Przebito już pierwszą z czterech budowanych naw tuneli w której pobiegnie jezdnia z południa w kierunku Żywca. W listopadzie przebita zostanie sąsiednia nawa.

10 października 2019 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1. Ponad połowa jej długości przypada na obiekty inżynierskie. Do najważniejszych należą dwa tunele i prawie kilometrowa estakada w Węgierskiej Górce nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona. Najtrudniejszą cześć prac budowalnych stanowi wybudowanie dwóch dwunawowych tuneli drogowych.

Pierwszy tunel, TD1, o długości ponad 830 m umiejscowiony jest w rejonie wschodniego stoku wzniesienia Glinne. Drugi, TD2, o długości ok. 1000 m umiejscowiony jest w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek i częściowo północno - wschodnim stoku wzniesienia Mała Barania - Białożyński Groń.  

Przy drążeniu tunelu TD1 przebito już nawę TD1.2 dla jezdni w kierunku Żywca. Teraz prace na tej nawie skupią się na wydrążeniu całego przekroju i budowie obudowy zasadniczej.

W sąsiedniej nawie TD1.1 drążonej dotychczas z jednej strony, w październiku rozpoczęto prace na drugim przodku. Obecnie na jezdni w kierunku Zwardonia robotnicy doszli w górotworze na głębokość około 728 m, a przebicie nastąpi jeszcze w listopadzie br. 

Przy drążeniu tunelu TD2 we wzniesieniu Białożyński Groń, na jezdni w kierunku Zwardonia (nawa TD2.1) doszli do prawie 140 m od strony portalu północnego i prawie 300 m od strony portalu południowego. Z kolei na jezdni w kierunku Żywca (TD2.2) do prawie 120 m od strony północnej i ponad 200 m od strony portalu południowego.

W międzyczasie wykonano już prawie 1,302 mln m3 wykopów i 215 tys. m3 nasypów przy budowie korony drogi. Trwają również intensywne prace przy wznoszeniu obiektów mostowych. 
 
Wykonawca deklaruje zakończenie tej inwestycji w III kwartale 2024 roku.  
 
S1 na odcinku Przybędza - Milówka, o łącznej długości 8,5 km, będzie posiadała dwa typy przekroju: jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku, dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. 

 

Źródło: GDDKiA

6ff2fd62 6b69 4dc8 b6f6 87874bc04957

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.4µg/m3 PM2.5: 7.8µg/m3