Budowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Gliwic. Jak przebiegają prace?

Obwodnica 10 Mosquidron DJI 0240

Redakcja

10 czerwca, 2023

Półroczne prace przy budowie ostatniego fragmentu obwodnicy zachodniej – od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego – są coraz bardziej zaawansowane. W przyszłym roku gotowy, blisko 2-kilometrowy odcinek trasy przejmie ruch samochodowy z Drogi Krajowej nr 78, która prowadzi m.in. przez Tarnowskie Góry, Gliwice i Rybnik.

Powstający odcinek ma być drogą jednojezdniową, z jednym pasem ruchu w każdą stronę, z możliwością dobudowy w przyszłości drugiej jezdni. Na obu końcach przewidziano skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Zaplanowano ponadto jeszcze jedno skrzyżowanie z przyszłą obwodnicą Ostropy.

Z myślą o rowerzystach przewidziano bezpieczny przejazd dla jednośladów, w części z wykorzystaniem zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego, w części – dróg dojazdowych do pól. Cały odcinek ma być oświetlony z wykorzystaniem energooszczędnego oświetlenia LED, a w okolicy zabudowań przy ul. Daszyńskiego staną ekrany akustyczne. Jak zapewnia Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, na trasie nie zabraknie zieleni, w tym drzew i krzewów w pasie drogowym.

Jak przebiegają prace?

Obecnie powstaje kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjne, zapewniające prawidłowe odwodnienie budowanego odcinka obwodnicy. Jego docelowy kształt jest już doskonale widoczny zarówno z lotu ptaka, jak i z poziomu gruntu. Na przecięciu trasy z potokiem Ostropka wznoszone są podpory przyszłego obiektu mostowego. Nim w 2024 roku pobiegnie ślad gotowej obwodnicy.

W obrębie skrzyżowania z ul. Daszyńskiego uruchomiono już wyjazd z budowy obwodnicy, przez co zmieniła się organizacja ruchu w tym miejscu. Prosimy wszystkich zmotoryzowanych o zachowanie szczególnej ostrożności! Apelujemy też do rowerzystów, aby unikali w bieżącym sezonie rowerowym dróg i tras rowerowych w rejonie ul. Kozłowskiej, znajdujących się w obrębie prowadzonych robót budowlanych – podkreśla Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Aktualnie finalizowany jest pierwszy etap robót w obrębie przyszłego skrzyżowania obwodnicy z ulicami Sowińskiego i Okulickiego. Pozwoli to przywrócić wcześniejszy układ komunikacyjny oraz dojazd do ogródków działkowych. Prace w tym rejonie mają jednak trwać dalej – do jesieni. Planowane jest m.in. wykonanie sygnalizacji świetlnej, która zostanie uruchomiona wraz z oddaniem do użytku obwodnicy i pasu włączenia ulic Sowińskiego i Okulickiego.

W przyszłym roku gotowy odcinek trasy zdecydowanie odciąży od ruchu samochodowego miejskie ulice, ułatwiając przejazd przez Gliwice. Docelowo stanie się Drogą Krajową nr 78. Fragment tej drogi krajowej już biegnie istniejącym odcinkiem zachodniej obwodnicy od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego, ale częściowo dalej wiedzie śródmiejskimi ulicami (m.in. Daszyńskiego, Styczyńskiego, Wyspiańskiego i Orlickiego). Po zakończeniu budowy i przekierowaniu DK 78 na nowy odcinek obwodnicy ulice te zostaną odciążone, co wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych ruchem samochodowym w centrum miasta.

powiązane artykuły:

fot. D. Nita-Garbiec / UM w Gliwicach
Lokalne 31 maja, 2023

30 maja kolejne gliwickie rodziny odebrały klucze do miejskich mieszkań w budynku przy ul

UM Kamerunki PSZOK fot D Nita Garbiec 057 0
Lokalne 30 maja, 2023

Do owiec kameruńskich „koszących” trawę na zrekultywowanych terenach składowiska odpadów

IMG 1225 S
Lokalne 28 kwietnia, 2023

W tym roku w Gliwicach powstanie 10 kolejnych wyniesionych przejść przez jezdnię. Zostani

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.0µg/m3 PM2.5: 4.0µg/m3