Budowa nowego układu komunikacyjnego na osiedlu Paderewskiego w Katowicach

Budowa nowego ukladu komunikacyjnego fot KAW

Redakcja

24 października, 2022

Wzdłuż ulicy Pułaskiego w Katowicach powstaje nowy układ komunikacyjny. Prace mają zakończyć się w październiku przyszłego roku, a ich wartość to niemal 7 mln zł.

Realizacja podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy budowy układu drogowego wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem i parkingami. Powstanie on wzdłuż ul. Pułaskiego, na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego. Zakres prac obejmuje także min. wykonanie oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz  przebudowę istniejących sieci uzbrojenia podziemnego . Ponadto w ramach tego etapu zostaną nasadzone drzewa oraz krzewy. 

Drugi etap inwestycji dotyczy terenu pomiędzy ul. Szeptyckiego i ul. Sikorskiego. Tam trwają prace dotyczące budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika wraz z oświelteniem i kanałem technologicznym. Podobnie jak w pierwszym etapie, tu również zostaną wykonane nasadzenia.

Zmiany w organizacji ruchu

Zakres realizowanych prac wymusza wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Dlatego też ul. Pułaskiego - od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego - jest wyłączona z ruchu. Ten zakaz nie obejmuje mieszkańców przyległych posesji, pojazdów budowy oraz pojazdów zarządców terenu. Z kolei na odcinku od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego ruch pieszych odbywa się ciągiem pieszym, biegnącym wzdłuż stawu.

Prace zakończą się w przyszłym roku  

"Realizacja inwestycji pozwoli upłynnić ruch w tej części os. Paderewskiego, dzięki niej ruch pieszy, rowerowy i samochodowy zostaną uporządkowane, a poruszanie się w tym rejonie stanie się bezpieczniejsze i wygodniejsze. Z nowego układu komunikacyjnego mieszkańcy będą mogli korzystać już w przyszłym roku. Etap prac pomiędzy ul. Graniczną a ul. Szeptyckiego ma zostać ukończony w październiku przyszłego roku. Z kolei ścieżka rowerowa, chodnik oraz miejsca postojowe na odcinku od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego będą gotowe pół roku wcześniej, czyli w kwietniu"– mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 37.6µg/m3 PM2.5: 29.5µg/m3