Borys Budka odwołał członków rady nadzorczej JSW

Jsw 02

Redakcja

14 lutego 2024

Nie tylko Wojciech Kałuża, ale też część rady nadzorczej "wyleciała" z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To decyzja ministra aktywów państwowych, Borysa Budki. 

Jak informuje JSW w komunikacie giełdowym, Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki, odwołał z dniem 12 lutego 2024 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji niżej wymienione osoby:
- panią Halinę Buk (Buk) Przewodniczącą Rady Nadzorczej,
- panią Jolantę Górską (Górska) Członka Rady Nadzorczej,
- pana Alojzego Nowaka (Nowak) Członka Rady Nadzorczej,
- pana Stanisława Pruska (Prusek) Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Borys Budka powołał nowych członków rady nadzorczej JSW:

- panią Katarzynę Bilińską (Bilińska),
- pana Artura Kisielewskiego (Kisielewski)
- pana Arkadiusza Mężyka (Mężyk),
- pana Pawła Rostowskiego (Rostowski),
- pana Krzysztofa Szlaga (Szlaga),
- pana Krzysztofa Wronę (Wrona).

Wcześniej Wojciech Kałuża

Przypomnijmy, że 3 stycznia 2024 roku Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała o odwołaniu Wojciecha Kałuży z zarządu.

- Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA podjęła decyzję o odwołaniu Wojciecha Kałuży ze stanowiska zastępcy prezesa zarządu JSW ds. rozwoju - czytamy w komunikacie.

- To symbolicznie kończy etap upartyjnienia - mówił premier Donald Tusk.

Wojciech Kałuża został wiceprezesem w rozpisanym, według przeciwników politycznych, "na szybko" konkursie tuż po tym, jak po zmianach we władzy samorządu wojewódzkiego, stracił stanowisko wicemarszałka województwa śląskiego. 

fot. JSW

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.0µg/m3 PM2.5: 5.4µg/m3