Będzie projekt na nowy przebieg DW 941 między Ustroniem a Wisłą

1649332392 1

Redakcja

9 kwietnia, 2022

Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 6 kwietnia br. podpisana została umowa na wykonanie projektu nowego przebiegu DW 941 między Wisłą a Ustroniem. Umowa opiewa na kwotę prawie 576 tys. zł.

Wyłoniony w przetargu wykonawca firma Sweco Polska Sp. z o. o. w Poznaniu zaprojektuje nową drogę pomyślaną jako kontynuacja obwodnicy Ustronia.

Będzie ona jednojezdniowa i pobiegnie pomiędzy linią kolejową, a terenami kopalni kruszywa na długości ok. 1,2 km. Patrząc od Północy nowy odcinek rozpocznie się od końcowego odcinka istniejącej obwodnicy Ustronia (DW 941, ul. Katowicka), biec będzie wzdłuż linii kolejowej w kierunku Wisły Obłaźca. Przed nowym mostem, w rejonie ul. Gahura, nowa droga połączy się z dotychczasowym biegiem DW 941. 

Projekt ma być gotowy najpóźniej do 30 listopada 2023 r. Do tego dnia wykonawca ma obowiązek złożyć skutecznie wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Termin obowiązywania umowy to 30 listopada 2025 r. 

Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę lub przebudowę:

 • drogi klasy technicznej G;
 • obiektów inżynierskich,
 • skrzyżowań, przejazdów drogowych (w tym przebudowę istniejącego skrzyżowania na połączeniu projektowanego odcinka z istniejącą DW 941),
 • dróg obsługujących nieruchomości pozbawione dostępu do drogi po jej wybudowaniu,
 • istniejących zjazdów,
 • elementów bezpieczeństwa ruchu jak: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, oznakowanie etc.,
 • wyposażenia drogi (system odwodnienia drogi, oświetlenie, drenaż itp.),
 • kanału technologicznego,
 • urządzeń ochrony środowiska,
 • kolidującej infrastruktury technicznej,
 • innych obiektów i elementów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji i funkcjonowania drogi (np. budowa konstrukcji oporowych, zabezpieczenia skarp, etc.).

 

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.8µg/m3 PM2.5: 6.4µg/m3