7412 S Armii Krajowej 100 2802 FRONT

Redakcja

2 listopada, 2022

Wykonawcy rozbudowy odcinka alei Armii Krajowej pomiędzy rondem gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila a dolną stacją kolei gondolowej Szyndzielnia w Bielsku-Białej szuka Miejski Zarząd Dróg. Termin składania ofert w postępowaniu ogłoszonym 6 lipca br. mija 22 lipca.

Inwestycja będzie miała mniejszy zakres niż pierwotnie zapowiadano – nie będzie poszerzenia alei, budowy dodatkowej pętli autobusowej oraz kamiennych zatok dla pieszych i rowerzystów. Wszystko ze względu na to, że realizacja tych planów wymagałaby wycinki wielu drzew. W zamian szerokość jezdni zostanie ujednolicona do 5,5 m, a wzdłuż, po jednej stronie, powstanie dwumetrowy chodnik – informuje Miejski Zarząd Dróg.

Projekt inwestycji uzyskał dofinansowanie w kwocie 8 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozbudowa wspomnianego odcinka alei Armii Krajowej wpasowuje się w koncepcję programu zakładającego inwestowanie w projekty bliskie ludziom, wpływającego na poprawę kondycji fizycznej i aktywność dużej części mieszkańców Bielska-Białej oraz całego regionu.

Planowany do rozbudowy odcinek przebiega w rejonie kompleksu leśnego Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i ma charakter rekreacyjno-turystyczny, z ograniczeniami dla ruchu samochodów osobowych. Droga stanowi część pieszego szlaku górskiego oraz trasy rowerowej nr 004 (Armii Krajowej – Szyndzielnia).

Planowana na lata 2021-2022 inwestycja obejmuje odcinek alei Armii Krajowej o długości ok. 1,14 km. Rozbudowa dotyczy w szczególności: rozbudowy istniejącej drogi publicznej – alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolei gondolowej Szyndzielnia, rozbudowę skrzyżowania z ul. Skrajną, przebudowę przepustów, budowę konstrukcji oporowych, wycinkę oraz nasadzenia zieleni, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci teletechnicznej wraz z budową kanału technologicznego, przebudowę sieci gazowej i wodociągowej oraz wykonanie elementów małej architektury.

Ruch samochodowy na tym odcinku, tak jak dotychczas, będzie dozwolony wyłącznie dla - miejskiej komunikacji autobusowej, mieszkańców i gości znajdujących się po drodze budynków oraz upoważnionych do wjazdu służb.

Źródło: UM Bielsko-Biała

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.1µg/m3 PM2.5: 14.7µg/m3