Będzie asysta dla osób z niepełnosprawnościami na pszczyńskim dworcu

Dworzec e23c

Redakcja

16 marca, 2022

W kwietniu na stacji PKP Pszczyna uruchomiona zostanie usługa asysty dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to efekt długich starań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i bardzo dobra wiadomość dla podróżnych.

Usługa asysty, którą będą świadczyli pracownicy dworca bardzo ułatwi podróżowanie osobom z niepełnosprawnościami, które do tej pory zdane były tylko na siebie lub swoich bliskich. Teraz będą mogły liczyć na pomoc pracownika ochrony, który pomoże pokonać im liczne bariery architektoniczne, dostać się na odpowiedni peron i wsiąść do pociągu.

Osoby z niepełnosprawnościami od lat zgłaszają problem z poruszaniem się po pszczyńskim dworcu. W śród nich jest Anna Haupka. Młoda mieszkanka powiatu, mimo tego, że jest niewidoma, stara się żyć normalnie - studiuje, pracuje, opiekuje się bliskimi. Kilka razy w miesiącu pociągiem pokonuje trasę Pszczyna - Katowice.

O ile, dzięki zapewnionej asyście podróż z dworca w Katowicach nie jest dla niej problematyczna, to poruszanie się po dworcu w Pszczynie stanowiło dotychczas ogromne, zagrażające wręcz jej życiu wyzwanie. Pszczyński dworzec, nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w dodatku do tej pory nie zapewniano jej asysty w dotarciu na odpowiedni peron, pomimo tego, że każdy planowany przejazd zgłaszała telefonicznie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie internetowej PKP. O pomoc w tej sprawie pani Anna zwróciła się mailowo do pszczyńskiego starostwa w październiku ubiegłego roku.


Tematem zajęła się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. To organ doradczy, który działa przy staroście pszczyńskim. Zaangażował się również pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Rady pisma z prośbą o wprowadzenie usługi asysty dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) na dworcu w Pszczynie wystosował zarówno do PKP, jak i do PLK. Tematem zainteresowano także Wojewódzką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

I udało się. Biuro Bezpieczeństwa Centrali PKP S.A w piśmie nadesłanym do starosty poinformowało, że „zgodnie z prognozami od 1 kwietnia 2022 r. w obszarze stacji PKP Pszczyna zostanie uruchomiony proces świadczenia usługi asysty dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się przez pracowników ochrony dworca”.

Dzięki wspólnym działaniom dworzec kolejowy w Pszczynie znajdzie się na liście dworców, na których świadczona jest usługa asysty. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa i ułatwi korzystanie ze stacji PKP w Pszczynie osobom ze szczególnymi potrzebami”

mów Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Grzegorz Kuczera, przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych cieszy się, że działania rady przyniosły efekt.

Jestem przekonany, że wprowadzenie tej usługi sprawi, że podróże z Pszczyny nie będą stanowiły już bariery w próbach samodzielnego funkcjonowania nie tylko dla mieszkańców naszego powiatu”

mówi.

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.0µg/m3 PM2.5: 10.1µg/m3