Awaria oczyszczalni w Gliwicach. Ścieki trafiają do Kłodnicy?

Fw U1s20 Xw AE0 Q k

Redakcja

17 maja, 2023

W środę, 17 maja doszło do awarii na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Od rana służby Wód Polskich i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska prowadzą wizje lokalne, pobierają próbki wody i przeprowadzają kontrole. 

W Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach doszło do awarii osadnika wtórnego. To urządzenie istotne dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego. Wody Polski informują, że część ścieków, jakie odbiera oczyszczalnia, podlega jedynie mechanicznemu oczyszczeniu, skąd jest kierowana bezpośrednio do rzeki Kłodnicy.

- W związku z awarią w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach inspektorzy rozpoczęli kontrolę. Prowadzą oględziny oraz pobierają do badań próby wody, które zostaną przekazane do badań - komentuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 

- Wody Polskie w Gliwicach bezzwłocznie przeprowadziły wizje w terenie z udziałem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz Kierownika Nadzoru Wodnego w Gliwicach. W jej czasie stwierdzono uciążliwości zapachowe. W związku ze zdarzeniem bezzwłocznie wszczęto również interwencyjną kontrolę gospodarowania wodami wobec Przedsiębiorstwa. Zespół kontrolny realizuje swoje czynności - komentują Wody Polskie. 

Awarię do odpowiednich instytucji zgłosiło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach.

fot. WIOŚ Katowice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 3.7µg/m3 PM2.5: 2.6µg/m3