8 milionów dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej

305700726 10159301234037582 3131391579983044680 n

Redakcja

6 września, 2022

O 8,5 mln zł zostanie podwyższony kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta. Jak informuje Miasto dzięki tym środkom poprawi się płynność finansowa spółki, która uległa pogorszeniu w okresie pandemii Covid-19.

- Miasto jest jedynym udziałowcem spółki Szpital Miejski – przypomina Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta.

- Zarząd zwrócił się do nas jako właściciela o dokapitalizowanie współki w związku z koniecznością uregulowania części zobowiązania względem banku udzielającego szpitalowi kredytu, zabezpieczenia najbliższych płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz uregulowania zaległego podatku od nieruchomości – informuje.

Zaplanowana kwota podwyższenia kapitału ułatwi też wdrażanie Planu naprawczego dla Szpitala Miejskiego na lata 2022-2025.

- Płynność finansowa Szpitala Miejskiego uległa znacznemu pogorszeniu w okresie pandemii Covid-19. Dodatkowo koszty funkcjonowania szpitala wzrosły w ostatnim okresie z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i usług medycznych oraz wynagrodzeń pracowników – tłumaczy Jacek Morek.

Co istotne, w szpitalu nie występują jakiekolwiek zajęcia rachunków bankowych, nie doręczono obecnie również pozwów dostawców materiałów o zapłatę, które mogłyby generować dodatkowe koszty. Działania związane z posiadaną płynnością doprowadziły do sytuacji, w której uniknięto ponoszenia przez szpital jakichkolwiek kosztów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi, a ewentualne odsetki w ramach porozumień są umarzane przez kontrahentów w całości lub w części z uwagi na bieżące regulowanie przez szpital porozumień.

- Jestem w stałym kontakcie z zarządem i radą nadzorczą szpitala, konsultuję się także ze stroną społeczną oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitalnictwo w województwie i całej Polsce mierzy się obecnie z wieloma problemami, ale sytuacja w Rudzie Śląskiej jest pod kontrolą – podkreśla Jacek Morek.

W sprawie trudnej sytuacji szpitala, któremu grozi zamknięcie kilku oddziałów, wypowiadali się również kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej. Krzysztof Mejer apelował do komisarza o to, żeby jakiekolwiek decyzje pozostawił nowemu prezydentowi.  Marek Wesoły obwinia poprzednią władzę o trudną sytuację w placówce. Pierończyk zapowiedział, że po wygranych wyborach będzie rozmawiał z pracownikami szpitala i zarządem. 

Miasto Ruda Śląska posiada obecnie 49 000 udziałów w kapitale zakładowym spółki w łącznej wysokości 49 000 000 zł.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.0µg/m3 PM2.5: 4.7µg/m3