63-letni Litwin oskarżony o zabicie wilka w Nadleśnictwie Koszęcin

Wolf g0bbbe67e3 1920

Redakcja

12 września, 2022

Podczas zbiorowego polowanie w Nadleśnictwie Koszęcin doszło do zabicia wilka, który jest w Polsce gatunkiem chronionym. Prokuratura złożyła do sądu akt oskarżenia.

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu skierowała do Sądu Rejonowego w Lublińcu, akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu obywatelowi Litwy, dotyczący zabicia wilka w trakcie polowania w Nadleśnictwie Koszęcin.

Do zdarzenia doszło 21 listopada 2021 roku. Na terenie Nadleśnictwa Koszęcin odbywało się polowanie zbiorowe, w którym brało udział 30 myśliwych z Litwy. - W trakcie polowania jeden z myśliwych, który znajdował się na 2-metrowej ambonie, oddał 2 strzały z odległości około 80 metrów w kierunku zwierzęcia. Po udaniu się na miejsce naganiacz stwierdził, że zastrzelonym zwierzęciem jest wilk. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, że myśliwy był trzeźwy - informuje Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.

Biegły sądowy z zakresu leśnictwa i łowiectwa wydał opinię, na podstawie której stwierdzono, że polowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki łowieckiej i przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania. - W szczególności biegły podkreślił, że na odprawie przed polowaniem leśniczy poinformował uczestników, iż na obszarze polowania występuje wilk, który pozostaje pod ochroną gatunkową. Informacje te zostały przekazane myśliwym za pośrednictwem tłumacza. Jednocześnie biegły uznał, że oskarżony oddając strzał do wilka naruszył w sposób rażący zasady sztuki łowieckiej - dodaje prokuratura,.

Biegły dodał, że trudno pomylić wilka z lisem i nie trzeba fachowej wiedzy, żeby rozróżnić te zwierzęta. 

W postępowaniu obywatelowi Litwy przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art.35 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt i art.52 pkt.6 ustawy Prawo łowieckie (zabicie zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy). Przesłuchany w charakterze podejrzanego myśliwy przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że oddając strzał do wilka był przekonany, iż strzela do lisa. 

Oskarżony, który z zawodu jest weterynarzem, nie był w przeszłości karany. Zarzucane oskarżonemu przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 8.2µg/m3 PM2.5: 7.5µg/m3