309 mln złotych na katowicki Hub gamingowo-technologiczny ​

Widok na pasaż z poziomu 1

Redakcja

2 grudnia, 2023

Tereny po kopalni Wieczorek mają zostać przekształcone w nowoczesny hub gamingowo-technologiczny. Miejsce, o znaczeniu historycznym, dostanie nowe życie.

Powstanie w Katowicach takiej inicjatywy nie jest przypadkiem. Stolica województwa śląskiego to również stolica e-sportu w Polsce. Nic dziwnego, że władze miasta przy wsparciu województwa chcą, żeby tereny po kopalni wieczorem przekształcić w Hub gamingowo-technologiczny.

- W praktyce stanie się siedzibą firm wysokich technologii, w szczególności branży gier komputerowych i e-sportu. Pod tereny zielone zostanie zagospodarowany obszar 20 hektarów wokół Szybu Pułaski wchodzącego w skład wygaszonej kopalni. Co ważne, inwestycja jest kolejnym etapem rewitalizacji Nikiszowca - komentuje marszałek województwa, Jakub Chełstowski.

Obecnie zbliżają się do końca prace polegające na opracowaniu projektu wykonawczego dla adaptacji i rewitalizacji już istniejących budynków w rejonie Szybu Pułaski, w tym budynków zabytkowych o cennych walorach architektonicznych. Projekt przewidywać ma także utworzenie pasażu o charakterze przestrzeni publicznej, dla zapewnienia właściwych powiązań funkcjonalno-przestrzennych. W najbliższym czasie rozpoczną się przygotowania do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych I etapu inwestycji. 

Cała inwestycja ma kosztować nawet miliard złotych. Ale Katowice nie są "same" z realizacją tego pomysłu. Na hub przyznano ponad 309 mln zł dofinansowania przyznano w ramach działania Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. 

- Inwestycja została wybrana do dofinansowania w wysokości ponad 309 mln zł. Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny to projekt, który został zakwalifikowany jako strategiczny dla programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Przyznane dofinansowanie obejmuje pierwsze trzy etapy realizacji inwestycji, której celem jest rewitalizacja i adaptacja na nowe potrzeby obiektów dawnej Kopalni Wieczorekstwierdza Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na początku listopada rozstrzygniętona koncepcję architektoniczną dla II etapu Hubu gamingowo-technologicznego. I miejsce zajął projekt pracowni AMC - Andrzej M. Chołdzyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa. W ramach nagrody pracownia otrzymała zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia „z wolnej ręki” na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie wybranej pracy konkursowej. 

Inwestorem zastępczym realizującym inwestycję jest spółka Katowickie Inwestycje S.A. Zakończenie robót budowlanych w ramach I i II etapu planowane jest na koniec 2026 r


fot. UM Katowice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 10.1µg/m3 PM2.5: 9.3µg/m3