1 września rozpocznie się protest nauczycieli

Fa2 ks MWIA Ay Wm D

Redakcja

24 sierpnia 2022

Nauczyciele domagają się 20% wzrostu płac w związku z szalejącą inflacja. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało im... 9% w przyszłym roku. Podwyżki natomiast już we wrześniu otrzymają nowi nauczyciele, rozpoczynający pracę.

W miniony wtorek w siedzibie MEiN w Warszawie zebrał się Zespół ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty, w skład którego wchodzą przedstawiciele kierownictwa resortu, przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i przedstawiciele organizacji samorządowych. Podczas postkania dyskutowano na temat problemów przyszłego roku szkolnego, ale także podwyżek dla nauczycieli. Ci alarmują, że ich wypłaty pochłania rosnąca inflacja. 

Zwracaliśmy się już w pismach do ministerstwa finansów a także do Pana Premiera na temat podwyżek subwencji dla nauczycieli. Część z tych rozwiązań zaproponowaliśmy także na dzisiejszym spotkaniu, wyraźnie wskazując te podwyżki, które miały miejsce już w tym roku. Od maja, przypomnę, 4,4% tak jak cała sfera budżetowa, a od września dla nowych nauczycieli, zaczynających pracę 20% średniego wynagrodzenia więcej. Do tego chcemy dołożyć w przyszłym roku przynajmniej 9% - powiedział po spotkaniu wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski. 

Ta propozycja jednak nie zadowala nauczycieli, którzy po spotkaniu powiedzieli dziennikarzom, że są rozczarowani i zawiedzeni. Oczekiwaliśmy, że minister przedstawi rozwiązanie, które dotyczy przeszło 80 proc. nauczycieli, czyli nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, że zaproponuje coś, co rzeczywiście rozbroi ten granat, który został wrzucony wraz z nowelizacją Karty Nauczyciela, kiedy niewielkiej grupie nauczycieli podniesiono wynagrodzenia. I dobrze, że tak się stało, ale nie można zapominać o tych, którzy osiągnęli najwyższy stopień wtajemniczenia - powiedział wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krzysztof Baszczyński. 

Głównym postulatem Związku Nauczycielstwa Polskiego jest poniesienie płac o 20% wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, powiązanie nauczycielskich wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce oraz zwiększenie nakładów na oświatę i wychowanie. W poniedziałek zostaną ustalone szczegóły akcji protestacyjnej. Na razie Prezydium Zarządu Głównego ZNP w podjętej uchwale postanowiło: "1. Zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji; 2. Ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku, obejmujące m.in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy; 3. Wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego".

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.8µg/m3 PM2.5: 8.4µg/m3