Od poniedziałku zmiany zasad obsługi w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Umdg

Redakcja

17 października 2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w całym kraju, od poniedziałku (19 października) do odwołania obowiązywać będą zmienione zasady obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkie zadania Urzędu Miejskiego będą realizowane z zachowaniem ciągłości pracy, jednak z uwagi na konieczność zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa – zarówno pracowników jak i klientów – wizyty w urzędzie będą odbywały się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

Zanim przyjdziesz do Urzędu Miejskiego, zadzwoń lub napisz maila, bo może nie musisz wychodzić z domu. Telefonicznie lub mailowo uzyskasz informację, czy sprawę można załatwić zdalnie czy musisz się umówić na wizytę.

Terminy wizyt można będzie umawiać telefonicznie pod numerami wskazanymi poniżej przy poszczególnych sprawach, mailowo lub za pośrednictwem kalendarza internetowego dostępnego pod adresem https://kalendarz.dg.pl

Wizyty będą odbywać się przy zachowaniu wymogów sanitarnych, tj. zakryciu ust i nosa przez klienta, który dodatkowo wchodząc do budynku będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznej odległości od innych osób. Urzędnik bezpośrednio obsługujący klienta również będzie wyposażony w środki ochrony.

Klient zobligowany będzie stosować się do wytycznych asystenta klienta, tak aby możliwe było zachowanie obowiązujących przepisów określających dopuszczalną ilość klientów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu. 

Przy wejściu do budynku urzędu, asystent klienta poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy w celu potwierdzenia umówionej wizyty.

Wnioski można także składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Pozostałe czynności będzie można także załatwić na podstawie wniosku złożonego pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dokumenty będzie można także pozostawić przed wejściem głównym budynku Urzędu Miejskiego w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce podawczej. W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia złożenia.

Osobiste przyjęcia w sprawach skarg i wniosków u Prezydenta i Zastępców Prezydenta Miasta, możliwe są po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Płatności m.in. za podatki i opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej lub na konta podane na stronie Urzędu Miejskiego. Kasa Urzędu Miejskiego jest nieczynna.

 Źródło: UM Dąbrowa Górnicza

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

22 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.9µg/m3 PM2.5: 2.5µg/m3