Zmiany w organizacji ruchu rejonie Zawodzia i Doliny Trzech Stawów w Katowicach

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Trzech Stawów fot 1

Redakcja

16 sierpnia, 2023

Od 16 sierpnia w rejonie skrzyżowania ulic Trzech Stawów, Gospodarczej i Porcelanowej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z budową kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone będą w ramach realizacji inwestycji „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Gospodarczej – etap II”. 

W pierwszej fazie realizacji, która ma potrwać kilka tygodni, prace będą skupiać się na wlocie do ronda od ul. Trzech Stawów, na wysokości przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego. Poszczególne fragmenty jezdni będą rozkopywane (rozpoczynając od południowej krawędzi), a następnie utwardzane. Do momentu odtworzenia nawierzchni na jezdni będą występować uskokowe nierówności.

Na czas realizacji robót w tym miejscu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a także zawężenie jezdni. Ponadto przejazd dla rowerów zostanie zastąpiony przejściem dla pieszych. Rowerzyści z uwagi na lokalizację miejsca robót zmuszeni będą prowadzić rower przez przejście dla pieszych. W czasie prowadzenia robót ruch pojazdów będzie nadzorowany przez uprawnionych do tego pracowników.

Potem prace przeniosą się na odcinek ul. Porcelanowej.

Przebieg trasy rowerowej numer 5 został zmodyfikowany. Na odcinku biegnącym od ronda w pobliżu cmentarza przy ul. Gospodarczej do ul. Szopienickiej jest prowadzona alternatywną trasą i nie prowadzi ona już przez las. Rowerzyści jadący z kierunku Doliny 5 Stawów po dotarciu do ul. Szopienickiej będą mogli pojechać na północ w stronę Nikiszowca lub na południe, by dostać się do dzielnicy Giszowiec.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.1µg/m3 PM2.5: 3.9µg/m3