Zmiany w Jastrzębiu-Zdroju. Będzie więcej terenów inwestycyjnych i pod zabudowę mieszkaniową

Csm zagospod 81ed88a07d

Redakcja

3 października 2021

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ostatni raz uchwalane było w Jastrzębiu-Zdroju w 2005 roku, a następnie aktualizowane w 2007. W nowym studium o 83,71 % wzrastają tereny pod zabudowę mieszkaniową, a o ponad 42% wzrosła liczba terenów produkcyjno–usługowych.

Po 15 latach przyjęliśmy nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Jastrzębie-Zdrój. To dokument, dzięki któremu wielu jastrzębian będzie mogło wybudować wymarzony dom, a który nam otwiera między innymi możliwość zaoferowania nowych terenów potencjalnym inwestorom. To najważniejsza uchwała tej kadencji a także najważniejszy dokument dla rozwoju naszego miasta. Cieszę się, że po 4 latach intensywnej pracy i współpracy, także z mieszkańcami, bo to ich wnioski analizowaliśmy, udało się przyjąć nowe studium. Nie jest to dokument, który do końca nas satysfakcjonuje, ale jest to na pewno duży krok naprzód w rozwoju Jastrzębia-Zdroju

- ocenia prezydent Anna Hetman.

Ustalenia studium odnoszą się  do kwestii przestrzennych oraz społecznych, ekonomicznych, kulturowych i środowiskowych w zakresie gospodarki przestrzennej. Powstało ono w oparciu o ocenę bilansu dotychczasowej polityki  w tym zakresie, analizy scenariuszy rozwoju i wybór najbardziej racjonalnej i efektywnej opcji dla  planowania miasta. 

To urealniony dokument, przy opracowaniu którego braliśmy pod uwagę głosy potencjalnych inwestorów, przedsiębiorców i mieszkańców. Dołożyliśmy wszelkich starań, by dotrzeć do mieszkańców z informacją o planowanej zmianie w studium, czego efektem jest złożenie prawie 2400 wniosków

- dodaje prezydenta Jastrzębia-Zdroju.

Dzięki nowemu studium aż o 83,71 % wzrastają tereny pod zabudowę mieszkaniową, które jastrzębianom dają możliwość budowania jeszcze większej ilości domów jednorodzinnych.

O ponad 18,5% więcej terenów niż w poprzednim studium miasto przeznaczyło na budowę budynków wielorodzinnych. To celowy zabieg, by zachęcić deweloperów do budowy apartamentowców, ale szansa na realizację dalszych planów rozwoju mieszkalnictwa w Jastrzębiu-Zdroju.

W nowym studium aż o ponad 42% wzrosła liczba terenów produkcyjno–usługowych.

Tu najistotniejsza zmiana dotyczy tzw. Ławczoka na granicy z Żorami od strony strefy. To naturalne przedłużenie rozwijającej się już strefy jastrzębsko-żorskiej

- tłumaczy Anna Hetman.

Zaś z myślą o mikro i małych przedsiębiorcach, miasto zwiększyło tereny, które mogą być zagospodarowane na cele mieszkalno-usługowe. Tu mówimy o wzroście aż o ponad 36%.

O 55% wzrasta powierzchnia pod tereny potrzebne, by kontynuować eksploatację górniczą.

W sumie w pracach nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeanalizowano aż 2389 wniosków.

 

Źródło: UM Jastrzębie-Zdrój

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.6µg/m3 PM2.5: 5.0µg/m3