Zmarł prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec. Był prorektorem ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej

1mrowiec nekrolog

Redakcja

14 grudnia, 2022

Politechnika Częstochowska poinformowała, że 13 grudnia zmarł prof. dr hab. inż. Maciej Mrowiec. Miał 48 lat.

Od 1998 roku, czyli od początku swojej akademickiej kariery, był związany z Wydziałem Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. W następnych latach uzyskiwał kolejne stopnie naukowe: doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (2003 r.) oraz doktora habilitowanego nauk technicznych (2010 r.) oraz tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych (2022 r.). 

W 2012 r. został wybrany dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. Od 2016 r. do 2019 roku pełnił funkcję członka prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. W kadencji 2016-2020 był prorektorem ds. innowacji i rozwoju oraz dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska. W 2020 r. objął stanowisko prorektora ds. rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

- W osobie Profesora straciliśmy wspaniałego, prawego Człowieka, pełnego osobistego uroku i pasji, zawsze uśmiechniętego, życzliwego, otwartego na nowe pomysły i wyzwania. Mimo sukcesów naukowych, kolejnych stanowisk i funkcji ujmował swoją skromnością i szczególną kulturą osobistą. Imponował energią i podejmowanymi nieustannie inicjatywami. Będzie nam Go bardzo brakowało - wspomina Politechnika Częstochowska.

Uczelnia składa rodzinie i bliskim wyrazy najgłębszego współczucia i żalu.

fot. Politechnika Częstochowska

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.1µg/m3 PM2.5: 11.9µg/m3