ZGM Piekary Śląskie przypomina o zakazie używania butli gazowych

Flame gfc8272930 1920

Redakcja

10 grudnia, 2021

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich przypomina lokatorom, że w budynkach wielorodzinnych, gdzie znajduje się instalacja gazowa zasilana gazem ziemnym obowiązuje całkowity zakaz używania butli gazowej.

Oznacza to, że nie można instalować butli gazowej podłączonej do kuchenki gazowej lub innego urządzenia gazowego np. podgrzewacza wody, bo stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców całego budynku. ZGM informuje, że w przypadku wykrycia faktu, że któryś z mieszkańców używa butli z gazem, wyciągnięte będą wobec niego konsekwencje prawne.

Opisywane zagadnienie ma swoje odzwierciedlenie w polskim prawie. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18 ) znajduje się zapis zgodnie z którym instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, a ponadto zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego oraz gazu z sieci gazowej.

Zgodnie z art. 8 w/w rozporządzenia budynkiem niskim jest budynek do 12 metrów włącznie nad poziomem terenu, oraz budynek mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. W drugim przypadku, jeśli w budynku jest podłączona sieć gazociągowa, stosowanie gazu z butli jest zabronione.

Istnieje jednak możliwość legalizacji butli na gaz płynny propan – butan, ale tylko i wyłącznie gdy w budynku nie ma poprowadzonego gazu ziemnego. Należy pisemnie wystąpić do tutejszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Pismo musi być jednak poparte pozytywną opinią kominiarską.

 

źródło: UM Piekary Śląskie

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.0µg/m3 PM2.5: 10.1µg/m3