Zarząd województwa śląskiego otrzymał absolutorium!

Csm csm 9525 058e443938 d071f6a9ab

Redakcja

23 czerwca 2020

Sejmik większością 26 głosów udzielił absolutorium zarządowi województwa za 2019 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu. W ubiegłym roku po raz pierwszy od 18 lat realizacja zadań, przekroczyła próg 90%. Nie zaciągnięto nawet złotówki kredytu, choć uchwała zakładała taką możliwość.

Dochody w uchwale budżetowej oszacowano na kwotę 1 mld 608 mln 300 tys. 130 zł, a wydatki uchwalono w wysokości 1 mld 622 mln 374 tys. 49 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano na pokrycie potrzeb wydatkowych sumę 132 mln 105 tys. 607 zł przychodów, w tym 128 mln 79 tys. 607 zł z tytułu kredytów bankowych oraz 4 mln 26 tys. zł ze spłat rat pożyczek udzielonych zakładom opieki zdrowotnej. Trzeba zaznaczyć, że w trakcie roku budżetowego uchwalony na 2019 rok budżet ulegał zmianom tak po stronie dochodów, jak i wydatków. Stało się to wskutek decyzji ministerstw: Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  - Otrzymaliśmy również dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przypomniał podczas obrad marszałek województwa, Jakub Chełstowski. Uchwałami Sejmiku zwiększono w trakcie roku przychody budżetu o prawie 150 mln zł wolnych środków z roku 2018 oraz zmniejszono plan kredytów do zaciągnięcia o 36  mln zł. 

Analizując wydatki w poszczególnych województwach wynika, że nasz region wypada dobrze. Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Od 2002 wykonanie wydatków, a więc realizacja zadań, po raz pierwszy przekroczyło próg 90 procent i wyniosło prawie 94 %. Uchwała budżetowa na 2019 rok zakładała zaciągnięcie 128 mln zł kredytu i tym samym wzrost zadłużenia województwa, niemniej nie było takiej potrzeby i nie wzięliśmy ani złotówki kredytu. Rok ubiegły zamknęliśmy wynikiem dodatnim. Od 2008 roku budżet zamykał się deficytem, teraz jest po raz czwarty z rzędu, nadwyżka budżetowa w kwocie prawie 170 mln zł. Uzyskaliśmy również tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w wysokości ok. 55 mln zł. Łączny wynik budżetu za 2019 rok to kwota prawie 225 mln zł – podsumował marszałek Jakub Chełstowski.

Wykonanie dochodów 2019 roku utrzymało Województwo Śląskie na drugim miejscu wśród reszty regionów. Najwyższe dochody w 2019 roku osiągnęło tylko Województwo Mazowieckie, ponad 3,3 mld zł. Pod względem nakładów na oświatę, nasz region zajmuje drugie miejsce w Polsce po Województwie Mazowieckim. Śląskie wydało 150 mln zł. Mazowieckie o 21 mln zł więcej. W zakresie ochrony zdrowia plasujemy się na czwartym miejscu w kraju (106 mln zł w 2019 roku), a w polityce społecznej – na trzecim (71 mln zł). Pod względem nakładów na kulturę utrzymaliśmy drugie miejsce z wydatkami rzędu 186 mln zł. Najwięcej na opiekę zdrowotną, politykę społeczną i kulturę wydało Mazowsze. Śląskie jest liderem w zakresie sportu i kultury fizycznej utrzymaliśmy się  na pierwszym miejscu z kwotą prawie 36 mln zł.

Podczas obrad radni podjęli m.in. uchwały o pomocy gminie Bestwina w związku trąbą powietrzną, jaka przeszła nad miejscowością na początku czerwca oraz dofinansowano Ochotnicze Straże Pożarne w regionie. Jednostki otrzymają nowy sprzęt, w tym pojazdy ratowniczo-gaśnicze.

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.5µg/m3 PM2.5: 2.2µg/m3