Zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Oświadczenie trzeba złożyć do 30 listopada 2022

Power outlet g65500d2c4 1920

Redakcja

18 listopada, 2022

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Do 30 listopada powinny to zrobić m.in. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej. Dzięki temu będą one mogły skorzystać  z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh. Stosowne oświadczenie powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii.

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy. Odbiorcy w gospodarstwach domowych do momentu przekroczenia limitu żużycia 2 MWh rocznie, korzystać będą z energii elektrycznej po cenach „zamrożonych” na poziomie cen w 2022 r.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne) lub 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy) muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 24.5µg/m3 PM2.5: 20.7µg/m3