Zamiast wiernych w kościołach policzą… nietoperze i ptaki

Gacek brunatny Plecotus auritus

Redakcja

3 czerwca 2020

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach ogłosiła przetarg na przeprowadzanie inwentaryzacji miejsc występowania nietoperzy, sów i pustułek.

Wielkie liczenie i badanie stanu populacji obejmie 79 obiektów, głównie sakralnych, w całym województwie.  

Działania te pozwolą na oszacowanie wielkości populacji badanych gatunków oraz posłużą do dalszych działań ochronnych. Z obserwacji przyrodników wynika, że w Polsce liczebność nietoperzy i sów płomykówek spada. Aby skuteczniej je chronić, konieczne jest zebranie danych dokumentujących ich rzeczywistą liczebność i stan siedlisk.

Wieże kościelne to dla nietoperzy idealne miejsca zarówno rozrodu, jak i bytowania w nocy i zimą. Również sowy i pustułki upodobały je sobie jako miejsca budowania gniazd.

Czytaj także: Chrońmy owady zapylające stawiajmy im domki

Inwentaryzacja obejmie 25 kościołów z diecezji bielsko-żywieckiej, 14 z archidiecezji częstochowskiej, 10 z diecezji kieleckiej, 5 z diecezji sosnowieckiej, 7 z archidiecezji katowickiej, 4 z diecezji opolskiej, 13 z diecezji gliwickiej. To kościoły głównie w mniejszych miejscowościach, na obszarach cennych przyrodniczo.

Wszystkie gatunki nietoperzy, sów i pustułki są w Polsce gatunkami chronionymi.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.7µg/m3 PM2.5: 12.6µg/m3