Zakończył się egzamin ósmoklasistów z języka obcego

Csm mid 20616006 ba48c70a96

Redakcja

18 czerwca 2020

Zakończył się egzamin dla ósmoklasistów z języka obcego - trzeci, ostatni z egzaminów, które w tym tygodniu pisali uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej. Wszystkie trzy to egzaminy pisemne.

Egzamin z języka obcego rozpoczął się w czwartek o godz. 9. Trwał 90 minut; dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 135 minut.

Jeszcze w czwartek CKE i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne mają ujawnić na swoich stronach internetowych arkusz rozwiązywany przez uczniów.

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. W pierwszym dniu był egzamin z języka polskiego, w drugim - z matematyki, w trzecim - z wybranego języka obcego nowożytnego.

Największa grupa ósmoklasistów - 95,7 proc. - wybrała język angielski. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki - wybrało go 3,8 proc. uczniów. Pozostałe języki - rosyjski, francuski, hiszpański i włoski wybrało łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.

Czytaj także: Świętojańskie Wędrowanie po raz czwarty

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 7-9 lipca.

Wynik egzaminu - uczniowie poznają go do 31 lipca wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia. (PAP)

Foto: PAP

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.2µg/m3 PM2.5: 18.0µg/m3