Zakaz wstępu na teren rezerwatu Łężczok i Polderu Buków! Powodem ptasia grypa

Gull g56fb71368 1920

Redakcja

26 kwietnia 2023

W powiecie raciborskim i okolicach stwierdzono występowanie wirusa grypy ptaków H5N1. Wojewoda wprowadził rozporządzenie, które zakazuje m.in. wejścia na teren rezerwatu Łężczok i Polderu Buków

W ostatnich dniach Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu stwierdził pojawienie się wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa, w szczególności u mewy śmieszki. - Państwowy Instytut Weterynaryjny zidentyfikował wirus grypy ptaków H5N1 w próbach pobranych od padłych ptaków pochodzących z dwóch lokalizacji: Rezerwat Łężczok oraz Polder Buków - Stary Roszków - informuje Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.

- Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w dniu 24.04.2023r. zidentyfikował wirus grypy ptaków H5N1 w próbach pobranych od padłych ptaków pochodzących z dwóch lokalizacji: Rezerwat Łężczok (gm. Nędza) oraz Polder Buków – Stary Roszków (gm. Krzyżanowice). Ze względu na skalę zjawiska (masowe upadki mewy śmieszki) strefą objętą zakażeniem grypą ptaków zostanie najprawdopodobniej objęty cały teren powiatu raciborskiego - komentuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu i dodaje - Należy unikać odwiedzania miejsc w których bytuje ptactwo (głównie wodne) oraz bezwzględnie przestrzegać zakazu dotykania padłych ptaków. Padłe ptaki będą na bieżąco sprzątane przez upoważnione podmioty i przekazywane do specjalistycznych zakładów utylizacyjnych. Drób przydomowy należy utrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach oraz stosować zasady bioasekuracji zarówno na fermach jak i w chowie przydomowym drobiu.

Zakaz wejścia na teren rezerwatu Łężczok i Polderu Buków

25 kwietnia wojewoda śląski wydał rozporządzenie, w którym zakazuje wejścia na teren rezerwatu Łężczok i Polderu Buków z racji na ptasią grypę. 

- W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptactwa dzikiego (mewy) na terenie powiatu raciborskiego (zbiornik wodny Polder Buków oraz rezerwat przyrody Łężczok) wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwaną dalej „strefą objętą zakażeniem”, obejmującą następujący obszar:
1) miasto na prawach powiatu Rybnik;
2) powiat raciborski;
3) powiat wodzisławski;
4) gminy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany w powiecie rybnickim - 
czytamy w rozporządzeniu wojewody.

- W strefie objętej zakażeniem na terenie zbiornika wodnego Polder Buków oraz na terenie rezerwatu przyrody Łężczok, wprowadza się czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej oraz innych osób upoważnionych przez ww. podmioty - dodaje wojewoda w rozporządzeniu.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.6µg/m3 PM2.5: 5.9µg/m3