Zadni Gaj i Góra Tuł są dewastowane przez motocyklistów crossowych

Dojazd motorów do rezerwatu Zadni Gaj

Redakcja

9 czerwca, 2023

Zadni Gaj i Góra Tuł to cenne tereny przyrodnicze w powiecie cieszyńskim. Niestety są to też popularne miejsca dla fanów motocykli crossowych. Pomimo obowiązujących zakazów, rezerwat i użytek ekologiczny są rozjeżdżane. Przyrodnicy z RDOŚ Katowice łączą siły z policją i strażą leśną, intensyfikując patrole na tych obszarach.

Rezerwat przyrody Zadni Gaj oraz użytek ekologiczny Góra Tuł to tereny chronione. Niestety od wielu lat dochodzi do ich dewastacji. Sprawcami są m.in. motocykliści crossowi. 

- Motocrossowcy poruszając się po obszarach chronionych, nie tylko trwale niszczą przyrodę, ale stwarzają też zagrożenie dla pieszych spacerujących w sąsiedztwie. W wyniku przejazdu pojazdów mechanicznych zniszczeniu ulegają rośliny objęte ochroną gatunkową tj. czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, lilia złotogłów Lilium martagon, pierwiosnek wyniosły Primula elatior - informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi jest nielegalny. To samo dotyczy rezerwatów przyrody. Zadni Gaj w Goleszowie jest rezerwatem nieudostępnionym do ruchu turystycznego, co oznacza, że obowiązuje tam całoroczny i bezwzględny zakaz wstępu, również pieszych. 

- Ten nielegalny proceder jest trudny do uchwycenia i zwalczania. Środki przeciwdziałające nielegalnym rajdom m.in. w postaci grodzenia ścieżek przejazdów drewnem, nie zawsze są skuteczne – grodzenia są omijane i obok tworzone są nowe trasy. Samych crossowców ciężko jest złapać na gorącym uczynku. Dlatego kluczowa jest współpraca podmiotów nadzorujących i zarządzających tym terenem – Nadleśnictwo Ustroń, Komenda Policji w Cieszynie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Gmina Goleszów. Tylko wspólne i wzmożone działania mogą dać pożądany efektpodkreśla Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

Rezerwat przyrody Zadni Gaj i użytek ekologiczny Góra Tuł położone są w obszarze Natura 2000 Beskid Śląski oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Beskid Śląski.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

24 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.1µg/m3 PM2.5: 7.2µg/m3